Атрадиус Атриум

Застраховането на търговски вземания от Атрадиус, защитава Вашия бизнес срещу търговски рискове, като неплатежоспособност или несъстоятелност на клиенти Ви.

Вашето време е ценно и Атрадиус Ви предоставя възможност за най-лесно и облекчено управление на полиците Ви за застраховане на търговски вземания. Атрадиус Атриум обединява цялата информация за Вашата полица и анализ - включително чрез Атрадиус Insights - два уеб сайта в един портал със защитен достъп. Атрадиус Атриум Ви помага да сведете до минимум времето, което отделяте за администрация и ви дава възможност да сте винаги в течение, и да останете на върха на бизнеса си.

 

Всичко, от което се нуждаете на едно място

Атриум Атриум е 24/7 онлайн платформа, до която можете да получите достъп от всяко място и по всяко време. Проектиран е да подпомага на Вашия бизнес, като Ви съдейства да управлявате риска и да се фокусирате над търговията.

Основни функции на Атрадиус Атриум:

  • Получавате незабавен достъп до портфейла си
  • Управление на кредитните лимити
  • Изпращане и преглед на случайте на неплащане
  • Лесно търсене и ключова информация за Вашите купувачи
  • Достъп до Атрадиус Insights с цел лесен анализ и управление на портфейла и полицата
  • Преглед на публикациите на Атрадиус, свързани с Вашия пазар и Вашия търговски сектор
  • Предимствота да се ползва на различни езици и валути
  • Достъп до системата от всяко място където се намирате, посредством компютър или преносимо устройство

 

 

Просто, адекватно и прозрачно

Проектиран и изграден за Вашия бизнес, Атрадиус Атриум е лесен за използване. Той Ви предоставя бързо и лесно необходимата информация за кредитните лимити по полицата Ви и Ви помага да оптимизирате управлението на Вашия портфейл.

За повече информация, гледайте краткото ни въвеждащо видео за Атрадиус Атраиум (на английски език).

Атрадиус Атриум за брокери и агенти

Ние предлагаме специализиран достъп и информация за управление на всичко - от единични до множество полици за портфейлите на брокерите и агентите. Секюризирания достъп Ви позволява да прегледате необходимата Ви информация, която да Ви помогне да подобрите сътрудничеството с клиентите си и да станете част от техния бизнес модел.

 

Атрадиус Атриум – постоянно развитие

Постоянното развитие на Атриум Атриум е в съответствие с нашата философия, че бизнеса се развива и че ние трябва да сме адекватни при разработването на системи и процеси, които да са гъвкави, и кото да имат възможност да се разширяват.