Машини и инженеринг '23

Анализ на пазара

 • Австрия,
 • Белгия,
 • Бразилия,
 • Канада,
 • Китай,
 • Чехия,
 • Дания,
 • Франция,
 • Германия,
 • Хонг Конг,
 • Унгария,
 • Индия,
 • Индонезия,
 • Ирландия,
 • Италия,
 • Япония,
 • Малайзия,
 • Мексико,
 • Холандия,
 • Нова Зенландия,
 • Пилипини,
 • Полша,
 • Португалия,
 • Сингапур,
 • Словакия,
 • Южна Африка,
 • Южна Корея,
 • Испания,
 • Швеция,
 • Швейцария,
 • Тайван,
 • Турция,
 • Обединени Арабски Емирства,
 • САЩ,
 • Великобрирания,
 • Виетнам
 • Машини/Инжинеринг

November 2023

Растежът се забавя на фона на слабото търсене; възможностите ще дойдат от екологичния и цифровия преход

Затегнатите условия за финансиране и повишените разходи по заеми оказват отрицателно въздействие върху капиталовите разходи, особено в големи отрасли-купувачи като строителството и транспорта. И двата сектора са силно циклични и чувствителни към разходите за финансиране.

Натрупаните в разгара на пандемията поръчки би трябвало да осигурят краткосрочна подкрепа за производството дори в условията на отслабване на новите поръчки. Ако обаче слабостта на промишлеността се запази, съществува риск някои от тези дългогодишни поръчки да бъдат отменени.

Продължаващото преминаване към електрически превозни средства ще доведе до промени в доставките на машини за автомобилния сектор, като ще се наблегне повече на акумулаторите и свързаното с тях електрическо оборудване. Търсенето на машини за производство на конвенционални задвижващи агрегати ще отслабне. 

Във всички региони очакваме растежът на сектора да се забави в дългосрочен план. Това засяга главно Азиатско-тихоокеанския регион, където преориентирането на Китай към икономика, ориентирана в по-голяма степен към услугите, ще намали търсенето на капиталови стоки.

Свързани документи

Ограничение на отговорността

Всяка публикация, налична на или от нашите уебсайтове, като например, но не само, уебстраници, доклади, статии, публикации, съвети и полезно съдържание, кратки съобщения за търговия, инфографики, видеоклипове (всяка от тях наричана "Публикация"), се предоставя само с информационна цел и не е предназначена за препоръка или съвет за конкретни сделки, инвестиции или стратегии по какъвто и да е начин за всеки читател. Читателите трябва да вземат свои собствени независими решения, търговски или други, по отношение на предоставената информация. Въпреки че сме направили всичко възможно, за да гарантираме, че информацията, съдържаща се във всяка Публикация, е получена от надеждни източници, Атрадиус не носи отговорност за каквито и да било грешки или пропуски, както и за резултатите, получени от използването на тази информация. Цялата информация в която и да е Публикация се предоставя "такава, каквато е", без гаранция за пълнота, точност, навременност или за резултатите, получени от нейното използване, и без каквато и да е гаранция, изрична или подразбираща се. В никакъв случай Атрадиус, свързаните с него партньорства или корпорации, нито партньорите, агентите или служителите им, не носят отговорност пред Вас или пред когото и да било друг за каквото и да било решение или действие, предприето въз основа на информацията в която и да било Публикация, или за каквато и да било загуба на възможности, загуба на печалба, загуба на продукция, загуба на бизнес или косвени загуби, специални или подобни щети от какъвто и да било вид, дори ако са били уведомени за възможността за такива загуби или щети.