Тенденции в ИТ индустрията 2022

Анализ на пазара

 • Китай,
 • Франция,
 • Германия,
 • Индия,
 • Италия,
 • Япония,
 • Холандия,
 • Южна Корея,
 • Испания,
 • Тайван,
 • САЩ,
 • Великобрирания
 • Електроника/ИТ

June 2022

Очаква се ИТ да бъде сред най-бързо развиващите се сектори в производството, стимулиран от ускоряващата се цифровизация и индустриалната автоматизация.

 

 

 

 

 

IT Global ICT Output 2022

 

 

 

 

 

 

 

IT Regional ICT Output 2022

 

 

 

Краткосрочни перспективи: силни страни и двигатели на растежа

 • Устойчиви резултати на сектора: Предприятията в ИТ сектора до голяма степен разшириха производството и продажбите си по време на пандемията. През 2021 г. основните подотрасли отбелязаха двуцифрени темпове на растеж на производството: компютри - с 14,2 %, електронни компоненти - с 19,6 % и телекомуникации - с 10,4 %.
 • Финансова стабилност: Маржовете на печалба на предприятията в ИТ сектора са се увеличили на много ключови пазари и досега повечето компании са успели да прехвърлят по-високите цени на полупроводниците върху крайните клиенти.
 • Наличност на чипове: Въпреки че за момента предлагането на полупроводници все още е ограничено, най-лошото от недостига на чипове изглежда е отминало, тъй като производителите на чипове увеличават предлагането. В ход са големи инвестиции за увеличаване на производството на чипове след 2024 г. Растежът на производството в секторите, консумиращи чипове, като компютри, телекомуникационно оборудване и потребителска електроника, следва отново да се ускори през 2023 г.

Краткосрочни перспективи: рискове от влошаване

 • Трайно висока инфлация и лихвени проценти: По-дълготрайната висока инфлация в САЩ и Европа може да доведе до по-нататъшно намаляване на реалните доходи, което ще доведе до спад в продажбите на потребителска електроника. Рязкото повишаване на лихвените проценти и влошаването на настроенията на инвеститорите може да се отрази негативно на ИТ инвестициите и в предприятията от други отрасли.
 • Дълъг Ковид: Друга вълна на пандемията и последващите блокирания могат да се отразят негативно на ИТ инвестициите както от страна на бизнеса, така и от страна на потребителите. Продължаващите блокирания в Китай, дължащи се на политиката на Пекин за нулеви стойности на Ковид, биха могли да окажат сериозно въздействие върху веригите за ИТ доставки по целия свят.
 • Войната в Украйна: Украйна е най-големият производител на неон за полупроводници в света (вторичен продукт от производството на стомана). Въпреки, че силицият остава основният компонент на чиповете, газът неон се използва в голяма степен при гравирането на силиция. Една по-продължителна война би могла да доведе до недостиг на газ неон, ако производителите на чипове не могат да се снабдяват с ключови суровини от други места. Това би се отразило на (все още натовареното) производство и предлагане на полупроводници.

Средносрочни и дългосрочни перспективи: силни страни и двигатели на растежа

 • Високотехнологично разширяване. ИТ индустрията и електрониката са иновативни и технологично ориентирани. По-специално сегментът на полупроводниците е с висока добавена стойност и осигурява стабилни маржове за производителите. Разширяването на производството на полупроводници е стратегическа цел както в САЩ, така и в ЕС. Конгресът на САЩ наскоро прие "Закон за чиповете" на стойност 52 млрд. щатски долара, за да подкрепи вътрешното производство на водещи полупроводници. През февруари 2020 г. Комисията на ЕС обяви, че до 2030 г. ще инвестира общо 45 млрд. евро в научноизследователска и развойна дейност, инфраструктура и производство на чипове.
 • Стабилни бъдещи темпове на растеж. През следващите години перспективите за развитие на ИТ/електрониката са благоприятни. Очаква се отрасълът да бъде сред най-бързо развиващите се сектори в производството, стимулиран от ускоряващата се цифровизация, промишлената автоматизация и повишеното търсене на полупроводници в нови сегменти на растеж, като електрическите превозни средства.

Средносрочни и дългосрочни перспективи: ограничения и рискове

 • Насищане на пазара. В някои развити икономики пазарът на някои ИТ продукти (напр. персонални компютри, таблети и смартфони) е близо до насищане, което се отразява на перспективите за растеж.
 • Напрежение между САЩ и Китай. Търговските въпроси се пренесоха и в областта на технологиите, като и администрацията на Тръмп, така и тази на Байдън наложиха регулации, за да попречат на китайските компании да придобиват технологии и оборудване за производство на полупроводници в САЩ. Междувременно и двете страни възприемат високотехнологичното лидерство като стратегически приоритет. По-нататъшното влошаване на китайско-американските отношения би могло да се отрази негативно на световните вериги за доставки на ИТ/електроника и потенциално да доведе до технологични различия (напр. при внедряването на 5G) и по-ниска производителност.
 • Проблемът с Тайван. Като се има предвид глобалното значение на тайванското производство на полупроводници, ескалацията на сегашното напрежение в Тайванския пролив, може да засегне сериозно доставките на чипове за ползвателите от ИТ сегмента, както и за други индустрии по света.