Продукти и Услуги

„Застраховаме по-голямата част от нашите вземания през Атрадиус, като включваме всички нови наши контрагенти. Нашите ежедневни операции са по-лесни, когато всичко се управлява от един партньор”

Ханс-Вернер Маул, Henkell & Co.-Gruppe

Нашите продукти и услуги са създадени да дадат на всеки бизнес - от малки и средни, до големи предприятия и корпорации – вътрешна увереност и търговско предимство. Целта ни е да предоставим продукти, които да подкрепят Вашите вътрешни и международни търговски сделки и да Ви помагат да намалите проблемните вземания.

Застраховане на вземания

Accounts Receivable Insurance

Застраховането на вземания, защитава бизнес Ви срещу рискове, като неплатежоспособност или несъстоятелност на клиенти Ви.


Събиране на вземания

Atradius Collections

Екипът от опитни специалисти на Атрадиус Кълекшън, подпомага събирането на отворени Ви фактури във всяка една точка на света.


Кредитен мениджмънт

Graphs | Atradius

Запознаване с практиките при търговия на отложено плащане и основните проблеми при събирането на вземания.


Hans-Werner Maul, Henkell & co.-Gruppe

 

 

 

 

Анализ Henkell & Co.-Gruppe

Прочетете повече, как Застраховката на вземания на Атрадиус подпомогна Henkell & Co.- Gruppe

Научи повече

Атрадиус Атриум

Atradius Atrium | Credit management portal

Онлайн портал за управление на полици и кредитни лимити - единна среда за достъп до всички онлайн приложения на Атрадиус


Атрадиус Insights

Eye viewing data |Atradius Insights

Иновативна онлайн платформа за бизнес анализ, създадена да Ви помогне при управлението на рисковите вземания.


Collect@Net

Businessman with coffee and phone

Онлайн система за управление на събирането на вземанията и проследяване на процесите.