Продукти и Услуги

„Застраховаме по-голямата част от нашите вземания през Атрадиус, като включваме всички нови наши контрагенти. Нашите ежедневни операции са по-лесни, когато всичко се управлява от един партньор”

Ханс-Вернер Маул, Henkell & Co.-Gruppe

Нашите продукти и услуги са създадени да дадат на всеки бизнес - от малки и средни, до големи предприятия и корпорации – вътрешна увереност и търговско предимство. Целта ни е да предоставим продукти, които да подкрепят Вашите вътрешни и международни търговски сделки и да Ви помагат да намалите проблемните вземания.

Застраховане на вземания

Accounts Receivable Insurance

Застраховането на вземания, защитава бизнес Ви срещу рискове, като неплатежоспособност или несъстоятелност на клиенти Ви.


Събиране на вземания

Atradius Collections

Екипът от опитни специалисти на Атрадиус Кълекшън, подпомага събирането на отворени Ви фактури във всяка една точка на света.


Кредитен мениджмънт

Graphs | Atradius

Запознаване с практиките при търговия на отложено плащане и основните проблеми при събирането на вземания.


Hans-Werner Maul, Henkell & co.-Gruppe

 

 

 

 

Анализ Henkell & Co.-Gruppe

Прочетете повече, как Застраховката на вземания на Атрадиус подпомогна Henkell & Co.- Gruppe

Научи повече

Атрадиус Атриум

Atradius Atrium | Credit management portal

Онлайн портал за управление на полици и кредитни лимити - единна среда за достъп до всички онлайн приложения на Атрадиус


Атрадиус Insights

Eye viewing data |Atradius Insights

Иновативна онлайн платформа за бизнес анализ, създадена да Ви помогне при управлението на рисковите вземания.


Collect@Net

Businessman with coffee and phone

Онлайн система за управление на събирането на вземанията и проследяване на процесите.


Ограничение на отговорността

Всяка публикация, налична на или от нашите уебсайтове, като например, но не само, уебстраници, доклади, статии, публикации, съвети и полезно съдържание, кратки съобщения за търговия, инфографики, видеоклипове (всяка от тях наричана "Публикация"), се предоставя само с информационна цел и не е предназначена за препоръка или съвет за конкретни сделки, инвестиции или стратегии по какъвто и да е начин за всеки читател. Читателите трябва да вземат свои собствени независими решения, търговски или други, по отношение на предоставената информация. Въпреки че сме направили всичко възможно, за да гарантираме, че информацията, съдържаща се във всяка Публикация, е получена от надеждни източници, Атрадиус не носи отговорност за каквито и да било грешки или пропуски, както и за резултатите, получени от използването на тази информация. Цялата информация в която и да е Публикация се предоставя "такава, каквато е", без гаранция за пълнота, точност, навременност или за резултатите, получени от нейното използване, и без каквато и да е гаранция, изрична или подразбираща се. В никакъв случай Атрадиус, свързаните с него партньорства или корпорации, нито партньорите, агентите или служителите им, не носят отговорност пред Вас или пред когото и да било друг за каквото и да било решение или действие, предприето въз основа на информацията в която и да било Публикация, или за каквато и да било загуба на възможности, загуба на печалба, загуба на продукция, загуба на бизнес или косвени загуби, специални или подобни щети от какъвто и да било вид, дори ако са били уведомени за възможността за такива загуби или щети.