Продукти и Услуги

„Застраховаме по-голямата част от нашите вземания през Атрадиус, като включваме всички нови наши контрагенти. Нашите ежедневни операции са по-лесни, когато всичко се управлява от един партньор”

Ханс-Вернер Маул, Henkell & Co.-Gruppe

Нашите продукти и услуги са създадени да дадат на всеки бизнес - от малки и средни, до големи предприятия и корпорации – вътрешна увереност и търговско предимство. Целта ни е да предоставим продукти, които да подкрепят Вашите вътрешни и международни търговски сделки и да Ви помагат да намалите проблемните вземания.

Застраховане на вземания

Accounts Receivable Insurance

Застраховането на вземания от Атрадиус, защитава Вашия бизнес срещу търговски рискове, като неплатежоспособност или несъстоятелност на клиенти Ви.


Събиране на вземания

Atradius Collections

Екипът от опитни специалисти в събирането на търговски вземания на Атрадиус Кълекшън, подпомага събирането на Вашите отворени фактури във всяка една точка на света.


Кредитен мениджмънт

Graphs | Atradius

Запознаване с практиките при търговия на отложено плащане и основните проблеми.


Hans-Werner Maul, Henkell & co.-Gruppe

 

 

 

 

Анализ Henkell & Co.-Gruppe

Прочетете повече, как Застраховката на вземания на Атрадиус подпомогна Henkell & Co.- Gruppe

Научи повече

Мощни онлайн платформи в ръцете Ви

Атрадиус Атриум

Atradius Atrium | Credit management portal

Нашият онлайн портал за управление на кредитни лимити Ви дава директен достъп до всички онлайн приложения на Атрадиус в една среда.

Атрадиус Insights

Eye viewing data |Atradius Insights

Достъп до нашата иновативна онлайн платформа за бизнес анализ, създадена да Ви помогне при управлението на рисковите вземания.

Collect@Net

Computer cables | Atradius

Достъп до онлайн система за управление на събирането на вземанията.