За нас

Атрадиус има стратегическо присъствие в над 50 държави по света и предоставя застраховане и събиране на вземания

За повече информация:

Основни факти и цифри

Ние сме водещ световен доставчик на услуги по застраховане на търговски вземания, гаранции и събиране на вземания с присъствие на всички континенти. Ето и кратък преглед на нашия бизнес днес.

Мениджмънт

Нашите Управителен и Надзорен съвет управляват бизнеса ни, ръководейки се от интересите на нашите акционери и от нуждите на нашите клиенти.

Кредитен рейтинг

Финансов Рейтинг Атрадиус - стабилна перспектива, потвърден от рейтинговите агенции AM Best ‘A’ и Moodys - ‘A2’.

Годишни финансови отчети

Нашите годишни отчети предоставят пълен преглед на текущото и бъдеща дейност на Atradius N.V. стратегията, пълни годишни финансови отчети, корпоративна отговорност и допълнителна финансова информация.

Организационна структура

Оперативната структура на нашата мултинационална корпорация е организирана такава, че да оптимизира ефективността и, където е възможно, да намали регулаторната сложност на юрисдикциите по света.ет

Информация за акционерите

Atradius N.V. е частно дружество, изцяло притежавано от Grupo Catalana Occidente, S.A. и Grupo Compañía Espanõla de Crédito y Caución, S.L.

Корпоративна отговорност

Като глобален застраховател на търговски вземания, нашата задача е да осигурим успешна търговия. Ние се ангажираме да подкрепяме търговията, която е етична и екологична.

Кариерно развитие

Ние сме международна компания и набираме таланти на световно ниво.