Мениджмънт

Нашите Управителен и Надзорен съвет управляват бизнеса ни, ръководейки се от интересите на нашите акционери и от нуждите на нашите клиенти.

Управителeн съвет

Управителният съвет е в състав от петима члена и отговаря за реализиране на целите, стратегията, политиката и резултатите на Атрадиус. Той се ръководи както от интересите на Атрадиус така и на бизнес интересите, обвързани с него. 

 

Atradius Management board picture 2022

 

Общото събрание има власт да назначава един член на Управителния съвет по препоръка на Комисиите за определяне на възнаграждения, подбор и назначения към Надзорния съвет.

Управителният съвет е в следния състав:

David Capdevila, AtradiusДавид Капдевила

Главен изпълнителен директор

Давид Капдевила е назначен за председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор (CEO) на Atradius N.V. през януари 2020 г.

Той отговаря за стратегията и корпоративното развитие, човешките ресурси и съоръженията, правните въпроси и съответствието, вътрешния одит, както и за кредитно-застрахователните операции в Испания, Португалия и Бразилия. Той отговаря и за корпоративната отговорност в рамките на Атрадиус. Той е генерален директор на Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros.

Присъединява се към Grupo Catalana Occidente през 1992 г. като директор "Организация и качество" и оттогава поема различни отговорности в Grupo Catalana Occidente S.A. и други структури в рамките на Grupo Catalana Occidente. Преди това, от 2006 г. до 2013 г., той заема длъжността генерален директор на Crédito y Caución, от 2008 г. до 2013 г. е главен директор "Пазари" и член на Управителния съвет на Atradius N.V., а от 2016 г. до 2019 г. е главен изпълнителен директор на Plus Ultra Seguros.

Давид има диплома по актюерска икономика от Университета в Барселона и магистърска степен по бизнес администрация от IESE Business School в Барселона.

Andreas Tesch, AtradiusАндреас Теш

Главен Търговски директор

Андреас Теш е назначен за главен търговски директор (CMO) през ноември 2011 г. Той отговаря за операциите по кредитно застраховане (с изключение на Испания, Португалия и Бразилия), както и за специалните продукти, холандския държавен бизнес и комуникациите и търговското развитие на групата.

Той е председател на Atradius Trade Credit Insurance, Inc. и член на Управителния съвет на Atradius Dutch State Business N.V. и Atradius Participations Holding S.L.U., наред с други. Андреас е бил президент на Международната асоциация за кредитно застраховане и поръчителство (ICISA), а от 2001 г. работи за Атрадиус и нейните предшественици. От януари 2007 г. до октомври 2011 г. той е директор "Глобален бизнес, Океяния и Нови пазари", а преди това е риск директор за Централна и Източна Европа. Преди да се присъедини към Атрадиус, той е директор в Simon Kucher & Partners, като консултира клиенти по въпросите на стратегията и сливанията и придобиванията.

Андреас има диплома по бизнес администрация от Университета в Кьолн.

Chris van Lint, AtradiusКристиан ван Линт

Главен Директор Риск

Кристиан ван Линт е назначен за главен директор риск (CRO) през ноември 2012 г.

Той отговаря за Груповото управление на риска, Груповото застраховане на купувачи, Рисковите услуги и Външното презастраховане. Той работи за Атрадиус и предшестващите го компании от 1983 г. насам. От февруари 2006 г. до ноември 2012г. е директор на отдел "Управление на груповия риск", а преди това е директор на отдел "Рискови услуги" за Нидерландия и Скандинавските страни. Заемал е различни позиции в областта на щетите и възстановяването на суми, застраховането на купувачи и управлението на специални рискове.

Кристиан е завършил бизнес администрация и икономика в Утрехт.

Claus Gramlich-Eicher, AtradiusКлаус Грамлих-Айхер

Главен финансов директор

Клаус Грамлих-Айхер е назначен за главен финансов директор (CFO) през май 2013 г.

Той отговаря за финансите на Групата, включително за управлението на финансовите програми, както и за контрола на Групата и корпоративните финанси и данъци. Той е и член на Управителния съвет на Atradius Finance B.V. и Continental Compañia de Seguros de Crédito S.A., както и член на Консултативния съвет на Kemiex A.G.

Той има повече от 25 години опит в сектора на финансовите услуги. Преди да се присъедини към Атрадиус, той работи за Allianz от 1993 г. на различни висши длъжности в областта на финансовия и инвестиционния мениджмънт в Германия, Испания, Италия и Чешката република. Заемал е и длъжности на член на Борда на директорите без изпълнителни функции в застрахователни компании, компании за управление на инвестиции и пенсионни фондове.

Клаус има диплома по икономика и бизнес администрация от университета в Санкт Гален и магистърска степен по международен мениджмънт от ESADE в Барселона.

Claus Gramlich-Eicher, AtradiusМарк Хенстридж

Главен директор по застрахователните операции

Марк Хенстридж е назначен за главен директор по застрахователните операции (CIOO) през януари 2017 г.

Той отговаря за проектите и процесите, ИТ услугите, облигациите, събирането на вземания, входящото презастраховане и защитата на разсрочените кредити. Той е председател на Atradius Reinsurance DAC и член на Управителния съвет на Atradius Collections Holding B.V. и Atradius Participations Holding S.L.U. Марк работи за Atradius и неговите предшественици от 1997 г. насам.

Преди да бъде назначен за ОИО, той е работил като директор на отдел "Рискови услуги" в Обединеното кралство и Ирландия, както и на отдел "Специални продукти" в световен мащаб. Преди да се присъедини към Atradius, той прекарва 10 години в HSBC Corporate като анализатор в секторите търговия на дребно и авиокосмическа промишленост.

Марк е завършил бизнес науки в Oakwood College of H&FE в Кент.

Надзорeн съвет

Надзорният съвет е в състав от девет члена с отговорност за контрола и ръководство на общи въпроси относно Атрадиус, както и относно политиката на Управителния съвет. Подобно на Управителния съвет, в работата си Надзорният съвет се ръководи от интересите на Атрадиус и свързаните с него бизнес интереси.

Надзорният съвет е в следния състав:

  • Ксавие Фрейкс, Председател
  • Франсиско Арегуи, Заместник председател
  • Дезире ван Горп
  • Хуан Игнасио Гереро
  • Карлос Халперн
  • Джон Хурикън
  • Бернд-Хинрих Майер
  • Уго Сера
  • Хосе Мария Суниер

Надзорният съвет има две комисии: Комисия за одит и Комисия по възнагражденията, подбора и назначенията.

Комисия по одит

Одитната комисия подпомага Надзорния съвет при изпълнението на задълженията му за финансов надзор и мониторинг. Той следи за целостта на финансовите отчети на Атрадиус, квалификацията на външния одитор и работата на вътрешните и външните одитори. Комисията по одит наблюдава процеса на финансово отчитане в Атрадиус и системата за вътрешен контрол. Той също така улеснява постоянната комуникация между външния одитор, Управителния съвет, отдела за вътрешен одит и Надзорния съвет по въпроси, свързани с финансовото състояние и финансовите дела на Атрадиус.

Комисия по възнагражденията, подбора и назначенията 

Комисията по въпросите на възнагражденията, подбора и назначенията подпомага Надзорния съвет при изпълнението на неговите задължения за надзор и мониторинг на управлението. Той инициира предложения за назначаване на членовете на Управителния и Надзорния съвет, политиката за възнагражденията, възнагражденията на висшето ръководство и други въпроси, свързани с корпоративното управление.

 

 

Свързано съдържание

Основни факти и цифри

Ние сме водещ световен доставчик на услуги по застраховане на търговски вземания, гаранции и събиране на вземания с присъствие на всички континенти. Ето и кратък преглед на нашия бизнес днес.

Кредитен рейтинг

Финансов Рейтинг Атрадиус - стабилна перспектива, потвърден от рейтинговите агенции AM Best ‘A’ и Moodys - ‘A2’.

Информация за акционерите

Atradius N.V. е частно дружество, изцяло притежавано от Grupo Catalana Occidente, S.A. и Grupo Compañía Espanõla de Crédito y Caución, S.L.