Мениджмънт

Нашите Управителен и Надзорен съвет управляват бизнеса ни, ръководейки се от интересите на нашите акционери и от нуждите на нашите клиенти.

Управителeн съвет

Управителният съвет е в състав от петима члена и отговаря за реализиране на целите, стратегията, политиката и резултатите на Атрадиус. Той се ръководи както от интересите на Атрадиус така и на бизнес интересите, обвързани с него. 

 

 

 

Atradius Management board picture 2022

 

 

 

Общото събрание има власт да назначава членове на Управителния съвет по препоръка на Комисиите за определяне на възнаграждения, подбор и назначения към Надзорния съвет.

Управителният съвет е в следния състав:

David Capdevila, AtradiusДавид Капдевила

Главен изпълнителен директор
(1966 г., испанско гражданство)

Давид Капдевила е назначен за председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор (CEO) на Atradius N.V. през януари 2020 г.

Той отговаря за Стратическото и Корпоративното развитие, Човешките ресурси и Сгради и съоръжения, Правните въпроси, Съответствието и Вътрешния одит. Той отговаря и за корпоративната отговорност в рамките на Атрадиус. Той е Генерален Директор на Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros и председател на Grupo Compañía Española de Crédito y Caución, S.L.

Присъединява се към Grupo Catalana Occidente през 1992 г. като директор "Организация и качество" и оттогава поема различни отговорности в Grupo Catalana Occidente S.A. и други структури в рамките на Grupo Catalana Occidente. Преди това, от 2006 г. до 2013 г., той заема длъжността генерален директор на Crédito y Caución, от 2008 г. до 2013 г. е главен директор "Пазари" и член на Управителния съвет на Atradius N.V., а от 2016 г. до 2019 г. е главен изпълнителен директор на Plus Ultra Seguros.

Давид има диплома по актюерска икономика от Университета в Барселона и магистърска степен по бизнес администрация от IESE Business School в Барселона.

Andreas Tesch, AtradiusАндреас Теш

Главен Търговски директор 
(1969 г., германско гражданство)

Андреас Теш е назначен за Главен търговски директор (CMO) през ноември 2011 г. Той отговаря за кредитно-застрахователните операции, както и за специалните продукти, Нидерландския държавен бизнес и груповия маркетинг и комуникации на групата.

Той е председател на Atradius Trade Credit Insurance, Inc. и член на Управителния съвет на Atradius Dutch State Business N.V. и Atradius Participations Holding S.L.U., наред с други. Андреас е бил президент на Международната асоциация за кредитно застраховане и поръчителство (ICISA), а от 2001 г. работи за Атрадиус и нейните предшественици. От януари 2007 г. до октомври 2011 г. той е директор "Международен бизнес, Океания и нови пазари", а преди това е директор "Риск" за Централна и Източна Европа. Преди да се присъедини към Атрадиус, той е директор в Simon Kucher & Partners, като консултира клиенти по въпросите на стратегията и сливанията и придобиванията.

Андреас има диплома по бизнес администрация от Университета в Кьолн.

Chris van Lint, AtradiusКристиан ван Линт

Главен Риск Мениджър 
(1960 г., холандско гражданство)

Кристиан ван Линт е назначен за Главен Риск Мениджър (CRO) през ноември 2012 г.

Той отговаря за Управлението на риска в Групата, Оценката на купувачите, Риск и Външното презастраховане. Той работи за Атрадиус и неговите предшественици от 1983 г. насам. От февруари 2006 г. до ноември 2012 г. е директор на отдел "Управление на риска" в Групата, а преди това е директор на отдел "Риск" за Нидерландия и Скандинавските страни. Заемал е различни позиции в областта на и възстановяването на суми, застраховането на купувачи и управлението на специални рискове.

Кристиан е завършил бизнес администрация и икономика в Утрехт.

Claus Gramlich-Eicher, AtradiusКлаус Грамлих-Айхер

Главен финансов директор 
(1965 г., германско гражданство)

Клаус Грамлих-Айхер е назначен за главен финансов директор (CFO) през май 2013 г.

Той отговаря за финансите на Групата, включително за управлението на финансовите програми, както и за контрола на Групата и корпоративните финанси и данъци. Той също така е член на Управителния съвет на Atradius Finance B.V. и Continental Compañia de Seguros de Crédito S.A., както и член на Консултативния съвет на Kemiex A.G.

Той има повече от 25 години опит в сектора на финансовите услуги. Преди да се присъедини към Атрадиус, той работи за Алианц от 1993 г. на различни висши длъжности в областта на финансовия и инвестиционния мениджмънт в Германия, Испания, Италия и Чешката република. Заемал е и длъжности на член на Борда на директорите без изпълнителни функции в застрахователни компании, компании за управление на инвестиции и пенсионни фондове.

Клаус има диплома по икономика и бизнес администрация от университета в Санкт Гален и магистърска степен по международен мениджмънт от ESADE в Барселона.

Claus Gramlich-Eicher, AtradiusМарк Хенстридж

Главен директор по застрахователните операции 
(1968 г., британско гражданство)

Марк Хенстридж е назначен за главен директор по застрахователните операции (CIOO) през януари 2017 г.

Той отговаря за Проекти и Процеси, ИТ услугите, Бондове, Събиране на вземания, Входящо Презастраховане и Разсрочена кредитна защита. Той е председател на Atradius Reinsurance DAC и член на Управителния съвет на Atradius Collections Holding B.V. и Atradius Participations Holding S.L.U. Освен това Марк работи за Атрадиус и неговите предшественици от 1997 г. насам.

Преди да бъде назначен за CIOO, той е работил като директор на отдел "Риск" в Обединеното кралство и Ирландия, както и на отдел "Специални продукти" в световен мащаб. Преди да се присъедини към Атрадиус, той прекарва 10 години в HSBC Corporate като анализатор в секторите търговия на дребно и авиокосмическа промишленост.

Марк е завършил бизнес науки в Oakwood College of H&FE в Кент.

Надзорeн съвет

Надзорният съвет е в състав от девет члена с отговорност за контрола и ръководство на общи въпроси относно Атрадиус, както и относно политиката на Управителния съвет. Подобно на Управителния съвет, в работата си Надзорният съвет се ръководи от интересите на Атрадиус и свързаните с него бизнес интереси.

Надзорният съвет е в следния състав:

  • Ксавие Фрейкс (председател)
  • Бернд Хинрих Майер
  • Хуго Сера
  • Дезире ван Горп
  • Джон Хурикън
  • Карлос Халперн
  • Хосе Мария Суниер
  • Хуан Игнасио Гереро
  • Хоакин Гуалар

Надзорният съвет има две комисии: Комисия за одит и Комисия по възнагражденията, подбора и назначенията.

Комисия по одит

Одитната комисия подпомага Надзорния съвет при изпълнението на задълженията му за финансов надзор и мониторинг. Той следи за целостта на финансовите отчети на Атрадиус, квалификацията на външния одитор и работата на вътрешните и външните одитори. Комисията по одит наблюдава процеса на финансово отчитане в Атрадиус и системата за вътрешен контрол. Той също така улеснява постоянната комуникация между външния одитор, Управителния съвет, отдела за вътрешен одит и Надзорния съвет по въпроси, свързани с финансовото състояние и финансовите дела на Атрадиус.

Комисия по възнагражденията, подбора и назначенията 

Комисията по въпросите на възнагражденията, подбора и назначенията подпомага Надзорния съвет при изпълнението на неговите задължения за надзор и мониторинг на управлението. Той инициира предложения за назначаване на членовете на Управителния и Надзорния съвет, политиката за възнагражденията, възнагражденията на висшето ръководство и други въпроси, свързани с корпоративното управление.

 

 

Свързано съдържание

Основни факти и цифри

Ние сме водещ световен доставчик на услуги по застраховане на търговски вземания, гаранции и събиране на вземания с присъствие на всички континенти. Ето и кратък преглед на нашия бизнес днес.

Кредитен рейтинг

Рейтинговите агенции AM Best потвърдиха рейтинга ни за финансова стабилност като A (отличен) със стабилна перспектива, а Moody's - като A2 с положителна перспектива.

Информация за акционерите

Atradius N.V. е частно дружество, изцяло притежавано от Grupo Catalana Occidente, S.A. и Grupo Compañía Espanõla de Crédito y Caución, S.L.

Ограничение на отговорността

Всяка публикация, налична на или от нашите уебсайтове, като например, но не само, уебстраници, доклади, статии, публикации, съвети и полезно съдържание, кратки съобщения за търговия, инфографики, видеоклипове (всяка от тях наричана "Публикация"), се предоставя само с информационна цел и не е предназначена за препоръка или съвет за конкретни сделки, инвестиции или стратегии по какъвто и да е начин за всеки читател. Читателите трябва да вземат свои собствени независими решения, търговски или други, по отношение на предоставената информация. Въпреки че сме направили всичко възможно, за да гарантираме, че информацията, съдържаща се във всяка Публикация, е получена от надеждни източници, Атрадиус не носи отговорност за каквито и да било грешки или пропуски, както и за резултатите, получени от използването на тази информация. Цялата информация в която и да е Публикация се предоставя "такава, каквато е", без гаранция за пълнота, точност, навременност или за резултатите, получени от нейното използване, и без каквато и да е гаранция, изрична или подразбираща се. В никакъв случай Атрадиус, свързаните с него партньорства или корпорации, нито партньорите, агентите или служителите им, не носят отговорност пред Вас или пред когото и да било друг за каквото и да било решение или действие, предприето въз основа на информацията в която и да било Публикация, или за каквато и да било загуба на възможности, загуба на печалба, загуба на продукция, загуба на бизнес или косвени загуби, специални или подобни щети от какъвто и да било вид, дори ако са били уведомени за възможността за такива загуби или щети.