Мениджмънт

Нашите Управителен и Надзорен съвет управляват бизнеса ни, ръководейки се от интересите на нашите акционери и от нуждите на нашите клиенти.

Управителeн съвет 

Управителният съвет е в състав от петима члена и отговаря за реализиране на целите, стратегията, политиката и резултатите на Атрадиус. Той се ръководи както от интересите на Атрадиус така и на бизнес интересите, обвързани с него.

 

 

 

 

 

 

 

Atradius Management board picture 2022

 

 

 

 

 

 

 

Общото събрание има власт да назначава членове на Управителния съвет по препоръка на Комисиите за определяне на възнаграждения, подбор и назначения към Надзорния съвет.

Управителният съвет е в следния състав:

David Capdevila, AtradiusДавид Капдевила

Главен изпълнителен директор

Давид Капдевила е назначен за Главен изпълнителен директор (CEO) на Atradius N.V. през януари 2020 г.

Той отговаря за Стратическото и Корпоративното развитие, Човешките ресурси, Правните въпроси, Съответствието, Вътрешния одит и за държавите Испания, Португалия и Бразилия.

Преди това, между 2006 и 2013 г., той заема длъжността генерален директор на Crédito y Caución, а от 2008 до 2013 г. е главен директор "Пазари" (CMO) и член на Управителния съвет на Atradius N.V.
 
Давид Капдевила има диплома по актюерска икономика от Университета в Барселона и магистърска степен по бизнес администрация от IESE Business School в Барселона. Присъединява се към Grupo Catalana Occidente през 1992 г. като директор "Организация и качество" и оттогава поема различни отговорности в Grupo Catalana Occidente S.A. и други структури в рамките на Grupo Catalana Occidente. От 2016 г. до 2019 г. е главен изпълнителен директор на Plus Ultra Seguros.

Andreas Tesch, AtradiusАндреас Теш

Главен Търговски директор 

През октомври 2011 г. Андреас Теш е назначен за член на Управителния съвет и главен Търговски директор (CMO).

Като СМО той отговаря за Застраховането на вземания в Атрадиус в световен мащаб (без Испания, Португалия и Бразилия), както и за звената Atradius Dutch State Business, Глобален бизнес, Специални продукти и Групова комуникация & Бизнес развитие.

Андреас Теш става ръководител на отдел "Глобален бизнес, Океания и нови пазари" в Атрадиус през 2007 г., след шест години на директорски позиции в компанията, обхващащи сектор Риск за Централна и Източна Европа и корпоративно развитие и комуникации.

Преди да се присъедини към Атрадиус, Андреас Теш е директор на Simon Kucher & Partners, където консултира клиенти по въпросите на стратегията и сливанията и придобиванията. Андреас Теш има диплома по бизнес администрация от Университета в Кьолн.

Chris van Lint, AtradiusКристиан ван Линт

Главен Риск Мениджър

Кристиан ван Линт е назначен за Главен Риск Мениджър (CRO) през ноември 2012 г.

Той отговаря за Управлението на риска в Групата, Оценката на купувачите, Риск и Външното презастраховане.

Като CRO той отговаря за управлението на риска, застраховането на купувачи в Групата и външното презастраховане.

Кристиан ван Линт става директор на Груповия риск мениджмънт през 2006 г. след четири години на поста директор на Риск за Холандия и Скандинавския регион.

След присъединяването си към компанията като застраховател през 1983 г., той развива кариерата си в широк спектър от роли в областта на управлението на риска.   

Claus Gramlich-Eicher, AtradiusКлаус Грамлих-Айхер

Главен финансов директор 

Клаус Грамлих-Айхер е назначен за член на Управителния съвет и главен финансов директор (CFO) през май 2013 г.
 
Като главен финансов директор той отговаря за финансите, финансовия контрол и корпоративните финанси.
 
Преди да започне работа в Атрадиус, Клаус Грамлих-Ейхер работи за Алианц на различни висши длъжности във финансовия мениджмънт в Германия, Испания, Италия и Чехия. Последно е бил изпълнителен директор на Allianz Investment Management SE в Мюнхен (Германия).
 
Клаус Грамлих-Ейхер има диплома по икономика и бизнес администрация от университета в Санкт Гален (Швейцария) и магистърска степен по международен мениджмънт от CEMS. Работи в областта на финансовите услуги повече от 20 години.

Claus Gramlich-Eicher, AtradiusМарк Хенстридж

Главен директор по застрахователните операции

Марк Хенстридж е назначен за член на Управителния съвет и главен директор "Застрахователни операции" (CIOO) през януари 2017 г.

Като CIOO той отговаря за Atradius Re, Бондове, Събиране, Instalment Credit Protection (ICP), Проекти и Процеси и Информационни технологии.

След като се присъединява към компанията през 1997 г. като пазарен анализатор в Обединеното кралство, той бързо е повишен и заема длъжността директор Риск за Обединеното кралство, Ирландия (от 2008 г.) и "Специални продукти" (от 2014 г.). През 2013/2014 г. той поема временно и отговорностите на регионален директор за Обединеното кралство/Ирландия. Преди да започне работа в Атрадиус, той заема длъжности на анализатор в големи международни компании за финансови услуги.   

Надзорeн съвет

Надзорният съвет е в състав от осем члена с отговорност за контрола и ръководство на общи въпроси относно Атрадиус, както и относно политиката на Управителния съвет. Подобно на Управителния съвет, в работата си Надзорният съвет се ръководи от интересите на Атрадиус и свързаните с него бизнес интереси.

Надзорният съвет е в следния състав:

  • Ксавие Фрейкс (председател)
  • Хуго Сера
  • Дезире ван Горп
  • Джон Хурикън
  • Карлос Халперн
  • Хосе Мария Суниер
  • Хуан Игнасио Гереро
  • Хоакин Гуалар

Надзорният съвет има две комисии: Комисия за одит и Комисия по възнагражденията, подбора и назначенията.

Комисия по одит

Одитната комисия подпомага Надзорния съвет при изпълнението на задълженията му за финансов надзор и мониторинг. Той следи за целостта на финансовите отчети на Атрадиус, квалификацията на външния одитор и работата на вътрешните и външните одитори. Комисията по одит наблюдава процеса на финансово отчитане в Атрадиус и системата за вътрешен контрол. Той също така улеснява постоянната комуникация между външния одитор, Управителния съвет, отдела за вътрешен одит и Надзорния съвет по въпроси, свързани с финансовото състояние и финансовите дела на Атрадиус.

Комисия по възнагражденията, подбора и назначенията 

Комисията по въпросите на възнагражденията, подбора и назначенията подпомага Надзорния съвет при изпълнението на неговите задължения за надзор и мониторинг на управлението. Той инициира предложения за назначаване на членовете на Управителния и Надзорния съвет, политиката за възнагражденията, възнагражденията на висшето ръководство и други въпроси, свързани с корпоративното управление.

 

 

Свързано съдържание

Основни факти и цифри

Ние сме водещ световен доставчик на услуги по застраховане на търговски вземания, гаранции и събиране на вземания с присъствие на всички континенти. Ето и кратък преглед на нашия бизнес днес.

Кредитен рейтинг

Кредитен рейтинг за финансова стабилност от AM Best - A и от Moody's - A1 стабилна перспектива

Информация за акционерите

Atradius N.V. е частно дружество, изцяло притежавано от Grupo Catalana Occidente, S.A. и Grupo Compañía Espanõla de Crédito y Caución, S.L.

Ограничение на отговорността

Всяка публикация, налична на или от нашите уебсайтове, като например, но не само, уебстраници, доклади, статии, публикации, съвети и полезно съдържание, кратки съобщения за търговия, инфографики, видеоклипове (всяка от тях наричана "Публикация"), се предоставя само с информационна цел и не е предназначена за препоръка или съвет за конкретни сделки, инвестиции или стратегии по какъвто и да е начин за всеки читател. Читателите трябва да вземат свои собствени независими решения, търговски или други, по отношение на предоставената информация. Въпреки че сме направили всичко възможно, за да гарантираме, че информацията, съдържаща се във всяка Публикация, е получена от надеждни източници, Атрадиус не носи отговорност за каквито и да било грешки или пропуски, както и за резултатите, получени от използването на тази информация. Цялата информация в която и да е Публикация се предоставя "такава, каквато е", без гаранция за пълнота, точност, навременност или за резултатите, получени от нейното използване, и без каквато и да е гаранция, изрична или подразбираща се. В никакъв случай Атрадиус, свързаните с него партньорства или корпорации, нито партньорите, агентите или служителите им, не носят отговорност пред Вас или пред когото и да било друг за каквото и да било решение или действие, предприето въз основа на информацията в която и да било Публикация, или за каквато и да било загуба на възможности, загуба на печалба, загуба на продукция, загуба на бизнес или косвени загуби, специални или подобни щети от какъвто и да било вид, дори ако са били уведомени за възможността за такива загуби или щети.