Информация за акционерите

Atradius N.V. е частно дружество, изцяло притежавано от Grupo Catalana Occidente, S.A. и Grupo Compañía Espanõla de Crédito y Caución, S.L.

Дружествата, изброени по-долу, са акционери на Atradius N.V. Техните дялове са показани в графиката като процент от общия брой акции, емитирани към 27 април 2012 г.

 

Атрадиус-структура на собствеността

 

 

За нашите акционери

Grupo Compañía Espanõla de Crédito y Caución, S.L. (Grupo CyC) е холдингово дружество, чийто мажоритарен собственик (73,84%) е Grupo Catalana Occidente.

Grupo Catalana Occidente S.A. (GCO) е пряко или непряко дружество майка на група застрахователни дружества. GCO е регистрирана на фондовите борси в Барселона и Мадрид.

GCO има икономически дял в Atradius N.V. от 83,20 %, от които 35,77 % са пряка собственост, а 47,43 % са непряка собственост чрез холдинговото дружество Grupo CyC.

Свързани документи

Свързано съдържание

Основни факти и цифри

Ние сме водещ световен доставчик на услуги по застраховане на търговски вземания, гаранции и събиране на вземания с присъствие на всички континенти. Ето и кратък преглед на нашия бизнес днес.

Мениджмънт

Нашите Управителен и Надзорен съвет управляват бизнеса ни, ръководейки се от интересите на нашите акционери и от нуждите на нашите клиенти.

Организационна структура

Оперативната структура на нашата мултинационална корпорация е организирана такава, че да оптимизира ефективността и, където е възможно, да намали регулаторната сложност на юрисдикциите по света.ет