Информация за акционерите

Atradius N.V. е частно дружество, изцяло притежавано от Grupo Catalana Occidente, S.A. и Grupo Compañía Espanõla de Crédito y Caución, S.L.

Дружествата, изброени по-долу, са акционери на Atradius N.V. Техните дялове са показани в графиката като процент от общия брой акции, емитирани към 27 април 2012 г.

 

 

Атрадиус-структура на собствеността

 

 

 

За нашите акционери

  • Grupo Compañía Espanõla de Crédito y Caución, S.L. (Grupo CyC) е холдингово дружество, чийто мажоритарен собственик (73,84%) е Grupo Catalana Occidente.
  • Grupo Catalana Occidente S.A. (GCO) е пряко или непряко дружество майка на група застрахователни дружества. GCO е регистрирана на фондовите борси в Барселона и Мадрид.

GCO има икономически дял в Atradius N.V. от 83,20 %, от които 35,77 % са пряка собственост, а 47,43 % са непряка собственост чрез холдинговото дружество Grupo CyC.

Свързани документи

Свързано съдържание

Основни факти и цифри

Ние сме водещ световен доставчик на услуги по застраховане на търговски вземания, гаранции и събиране на вземания с присъствие на всички континенти. Ето и кратък преглед на нашия бизнес днес.

Мениджмънт

Нашите Управителен и Надзорен съвет управляват бизнеса ни, ръководейки се от интересите на нашите акционери и от нуждите на нашите клиенти.

Организационна структура

Оперативната структура на нашата мултинационална корпорация е организирана както следва:

Ограничение на отговорността

Всяка публикация, налична на или от нашите уебсайтове, като например, но не само, уебстраници, доклади, статии, публикации, съвети и полезно съдържание, кратки съобщения за търговия, инфографики, видеоклипове (всяка от тях наричана "Публикация"), се предоставя само с информационна цел и не е предназначена за препоръка или съвет за конкретни сделки, инвестиции или стратегии по какъвто и да е начин за всеки читател. Читателите трябва да вземат свои собствени независими решения, търговски или други, по отношение на предоставената информация. Въпреки че сме направили всичко възможно, за да гарантираме, че информацията, съдържаща се във всяка Публикация, е получена от надеждни източници, Атрадиус не носи отговорност за каквито и да било грешки или пропуски, както и за резултатите, получени от използването на тази информация. Цялата информация в която и да е Публикация се предоставя "такава, каквато е", без гаранция за пълнота, точност, навременност или за резултатите, получени от нейното използване, и без каквато и да е гаранция, изрична или подразбираща се. В никакъв случай Атрадиус, свързаните с него партньорства или корпорации, нито партньорите, агентите или служителите им, не носят отговорност пред Вас или пред когото и да било друг за каквото и да било решение или действие, предприето въз основа на информацията в която и да било Публикация, или за каквато и да било загуба на възможности, загуба на печалба, загуба на продукция, загуба на бизнес или косвени загуби, специални или подобни щети от какъвто и да било вид, дори ако са били уведомени за възможността за такива загуби или щети.