Корпоративна отговорност

Като глобален застраховател на търговски вземания, нашата задача е да осигурим успешна търговия. Ние се ангажираме да подкрепяме търговията, която е етична и екологична.

Търговията е от съществено значение за икономическото развитие на света. Тя позволява на компаниите да се развиват, като по този начин създават работни места и намаляват бедността. Растежът обаче трябва да бъде устойчив. Ето защо, заедно с нашите заинтересовани страни, ние се стремим да увеличим максимално устойчивата социална стойност и да сведем до минимум отрицателните въздействия върху социалните и екологичните въпроси, произтичащи от нашите дейности.

Нашето обещание за устойчивост

Подкрепяме десетте принципа на Глобалния договор на ООН относно правата на човека, условията на труд, околната среда и борбата с корупцията. Всяка година предоставяме актуална информация за постигнатия от нас напредък.

Освен това през 2022 г. станахме член на Алианса за нетни нулеви застрахователни емисии (чрез нашата компания майка Grupo Catalana Occidente), което означава, че сме поели ангажимент да преминем към нетни нулеви газови емисии на нашия застрахователен портфейл до 2050 г. С тази амбиция ние сме един от първите 20 застрахователи в света с такъв ангажимент. 

ESG в основата на нашия бизнес

Темите, свързани с околната среда, социалната сфера и управлението (ESG), са по-важни от всякога. Те се превърнаха в основен двигател при разработването на нашите продукти и услуги, на стратегията ни за застраховане и на ежедневните ни дейности в нашите офиси.

На групово ниво имаме специален комитет по ESG, спонсориран от нашия финансов директор, с представители на световния лидерски екип на Atradius. Тяхната роля е да работят по девет различни работни направления, показани по-долу:

  1. ESG продукти
  2. Отговорно инвестиране
  3. Управление на рисковете, свързани с ESG
  4. Цифровизация и иновации
  5. Управление на околната среда
  6. Опит на служителите (включително план за равенство)
  7. Инвестиции в обществото
  8. Етика и почтеност
  9. Комуникация и отношения със заинтересованите страни

Комитетът провежда редовни срещи и работи в тясно сътрудничество с колегите си от нашата компания майка Grupo Catalana Occidente S.A. (GCO).

На местно ниво ангажирани отделни служители инициират различни инициативи в полза на местните общности, вариращи от дни за почистване до събирания за хранителни банки и спонсорирани бягания за добра кауза. Групата насърчава вътрешното популяризиране и подкрепя финансирането на тези инициативи.

Прозрачност при отчитането

Осигуряваме прозрачност за нашите ангажименти по отношение на ESG чрез различни канали. През 2021 г. се абонирахме за участие на Групата Атрадиус в двугодишното проучване на холандското правителство на 200-те най-големи компании в Холандия за прозрачност (Transparency Benchmark). Атрадиус беше отличена с 9-то място за яснота в отчитането на ESG.

Освен това качеството на нашата система за управление на устойчивостта беше измерено от EcoVadis (Агенция за оценка на устойчивостта на бизнеса, Барселона). Нашите политики, действия и резултати бяха оценени по 21 критерия за устойчивост, вариращи от околна среда, труд и права на човека до етика и устойчиви обществени поръчки. Получената карта с показатели поставя Атрадиус в горната половина на всички оценени компании.

През декември 2021 г. Sustainalytics, глобален лидер в ESG проучванията с почти 30-годишен опит около устойчивото развитие, постави GCO на 12-то място от 300 оценени застрахователни компании.

С неотдавнашното ни членство в Алианса за нулево застраховане и очакваното европейско законодателство относно комплексната проверка на корпоративната устойчивост продължаваме да надграждаме разработването на набор от ключови показатели за ефективност, които ще бъдат в съответствие с официалните стандарти и отчитане на ESG.

Нашите амбиции за устойчиво бъдеще

Чувстваме се задължени да продължим да управляваме етичните, екологичните и социалните рискове на нашия бизнес и да допринасяме за глобалните усилия за превръщането на света в по-добро място за живот, работа и търговия. Нашата политика за устойчивост на ESG е тясно свързана с плана за устойчивост на ESG на GCO, нашата компания майка. В този смисъл ще продължим усилията си в деветте работни направления, посочени по-горе, с акцент върху справянето с изменението на климата и устойчивото развитие, правата на човека и разнообразието, както и цифровизацията, иновациите и опита на служителите.

 

Свързано съдържание

Основни факти и цифри

Ние сме водещ световен доставчик на услуги по застраховане на търговски вземания, гаранции и събиране на вземания с присъствие на всички континенти. Ето и кратък преглед на нашия бизнес днес.

Мениджмънт

Нашите Управителен и Надзорен съвет управляват бизнеса ни, ръководейки се от интересите на нашите акционери и от нуждите на нашите клиенти.

Кредитен рейтинг

Рейтинговите агенции AM Best потвърдиха рейтинга ни за финансова стабилност като A (отличен) със стабилна перспектива, а Moody's - като A2 с положителна перспектива.