Атрадиус България

Ние сме част от Grupo Catalana Occidente(GCO.MC), лидер в застрахователния сектор в Испания, и в застраховането и събирането на търговски вземания в световен мащаб.

Атрадиус Груп от един поглед

Нашите продукти за застраховане на търговски вземания и тяхното събиране работят в защита на фирмите срещу рискове от неплащане, свързани с продажба на продукти и услуги при търговия на разсрочено плащане.

Дейността ни в световен мащаб

Atradius N.V. е частно дружество с мажоритарна собственост на Grupo Catalana Occidente и Grupo Compañía Espanõla de Crédito y Caución. Допълнителна информация за акционерите може да намерите на английски език на уебсайта на нашата Група. 

  • Централно управление в Холандия
  • Подпомага търговските операции в световен мащаб над 95 години
  • Общ размер на приходите над € 2 млрд.
  • Стратегическо присъствие в цял свят с офиси в над 50 държави
  • Международен екип от 3 650 служителя, от които повечето са полиглоти
  • 26% световния пазар дял*

* 25,6% от глобалните премии за кредитно застраховане за 2019 г. по данни, събрани от Международната асоциация за кредитно застраховане и гаранции (ICISA)

Структура на организацията

Действащата структура на мултинационална ни корпорация ни е организира, да оптимизира и по възможност да редуцира регулаторната тежест на множеството юрисдикции по света. Допълнителна информация относно Организационната структура на Групата е налична на английски език в уебсайта на Групата.

Свързано съдържание

България 2022: Последствия от пандемичните облаци

Анализ

Въпреки доста стабилните прогнози за растеж на БВП за следващата година, доверието на българския бизнес е намалено.

Атрадиус Груп

Атрадиус предоставя в световен план услуги по застраховане на търговски вземания и тяхното събиране, като има стратегическо присъствие в над 50 държави.