Атрадиус България

Ние сме част от Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), лидер в застрахователния сектор в Испания, и в застраховането и събирането на търговски вземания в световен мащаб.

Атрадиус Груп от един поглед

Нашите продукти за застраховане на търговски вземания и тяхното събиране работят в защита на фирмите срещу рискове от неплащане, свързани с продажба на продукти и услуги при търговия на разсрочено плащане.

Дейността ни в световен мащаб

Atradius N.V. е частно дружество с мажоритарна собственост на Grupo Catalana Occidente и Grupo Compañía Espanõla de Crédito y Caución. Допълнителна информация за акционерите може да намерите на английски език на уебсайта на нашата Група. 

  • Централно управление в Холандия
  • Подпомага търговските операции в световен мащаб над 90 години
  • Общ размер на приходите над € 2 млрд.
  • Стратегическо присъствие в цял свят с офиси в над 50 държави
  • Международен екип от 3700 служителя, от които повечето са полиглоти

Структура на организацията

Действащата структура на мултинационална ни корпорация ни е организира, да оптимизира и по възможност да редуцира регулаторната тежест на множеството юрисдикции по света. Допълнителна информация относно Организационната структура на Групата е налична на английски език в уебсайта на Групата.

Рейтинг на групата

Финансовия ни Рейтинг - стабилна перспектива е потвърден от рейтинговите агенции A.M. Best ‘A’ - (отличен), със стабилна перспектива и Moodys - ‘A2’, с негативна перспектива. И двата рейтинга потвърждават високата ефективност и силната лидерска позиция на топ мениджмънта на Atradius N.V. Актуална информация и известия относно рейтинга ни можете да получите на английски език на уебсайта на Групата Атрадиус.

Свързано съдържание

Икономически анализ - България 2019

Анализ

Политическата нестабилност остава проблем за дългосрочните перспективи за икономически растеж, докато корупцията и бюрокрацията все още пречат на бизнес средата.

Отчет за България 2018

Анализ

Очаква се икономическия ръск на България да остане силен през 2018 и 2019, благодарение на разходуте на домакинствата и подобряващия се пазар на труда.

Атрадиус Груп

Атрадиус предоставя в световен план услуги по застраховане на търговски вземания и тяхното събиране, като има стратегическо присъствие в над 50 държави.