Основни факти и цифри

Ние сме водещ световен доставчик на услуги по застраховане на търговски вземания, гаранции и събиране на вземания с присъствие на всички континенти. Ето и кратък преглед на нашия бизнес днес.

Атрадиус от един поглед

  • Работим в цял свят чрез присъствието си в повече от 50 държави по света
  • Разполагаме с мултинационален и многоезичен екип от над 3500 души
  • Общите ни приходи надхвърлят 2,5 милиарда евро
  • Рейтингът ни за финансова стабилност е потвърден от рейтинговите агенции AM Best като А (отличен) със стабилна перспектива и Moody's като А1 със стабилна перспектива

Водещи в световни иновации и фокус върху клиента

Услугите, които предоставяме за застраховането на вземания, ни правят уникални. Насърчаваме яснотата, така че нашите полици да са разбираеми и лесно достъпни. Освен това се стремим да развиваме трайни взаимоотношения, изградени върху ясното разбиране на Вашите бизнес нужди.

  • 95% от нашите клиенти остават при нас - това е така, защото екипът ни се ангажира с нашата Харта за обслужване на клиенти и изгражда силни връзки, основани на прозрачност и доверие, с персонален акаунт мениджър.
  • Ние сме една компания и един екип - нашата обединена амбиция е да бъдем лидери на пазара и да Ви вземем със себе си, като Ви дадем възможност да се развивате и да увеличите максимално търговските си възможности.
  • Инвестираме в системи, които са Ви от пряка полза - разработваме инструменти в сътрудничество с Вас, за да подобрим управлението на портфейла Ви.

Свързано съдържание

Мениджмънт

Нашите Управителен и Надзорен съвет управляват бизнеса ни, ръководейки се от интересите на нашите акционери и от нуждите на нашите клиенти.

Информация за акционерите

Atradius N.V. е частно дружество, изцяло притежавано от Grupo Catalana Occidente, S.A. и Grupo Compañía Espanõla de Crédito y Caución, S.L.

Кредитен рейтинг

Кредитен рейтинг за финансова стабилност от AM Best - A и от Moody's - A1 стабилна перспектива

Ограничение на отговорността

Всяка публикация, налична на или от нашите уебсайтове, като например, но не само, уебстраници, доклади, статии, публикации, съвети и полезно съдържание, кратки съобщения за търговия, инфографики, видеоклипове (всяка от тях наричана "Публикация"), се предоставя само с информационна цел и не е предназначена за препоръка или съвет за конкретни сделки, инвестиции или стратегии по какъвто и да е начин за всеки читател. Читателите трябва да вземат свои собствени независими решения, търговски или други, по отношение на предоставената информация. Въпреки че сме направили всичко възможно, за да гарантираме, че информацията, съдържаща се във всяка Публикация, е получена от надеждни източници, Атрадиус не носи отговорност за каквито и да било грешки или пропуски, както и за резултатите, получени от използването на тази информация. Цялата информация в която и да е Публикация се предоставя "такава, каквато е", без гаранция за пълнота, точност, навременност или за резултатите, получени от нейното използване, и без каквато и да е гаранция, изрична или подразбираща се. В никакъв случай Атрадиус, свързаните с него партньорства или корпорации, нито партньорите, агентите или служителите им, не носят отговорност пред Вас или пред когото и да било друг за каквото и да било решение или действие, предприето въз основа на информацията в която и да било Публикация, или за каквато и да било загуба на възможности, загуба на печалба, загуба на продукция, загуба на бизнес или косвени загуби, специални или подобни щети от какъвто и да било вид, дори ако са били уведомени за възможността за такива загуби или щети.