Основни факти и цифри

Ние сме водещ световен доставчик на услуги по застраховане на търговски вземания, гаранции и събиране на вземания с присъствие на всички континенти. Ето и кратък преглед на нашия бизнес днес.

Атрадиус от един поглед

  • Работим в цял свят чрез присъствието си в повече от 50 държави по света
  • Разполагаме с мултинационален и многоезичен екип от над 3650 души
  • Общите ни приходи надхвърлят 2 милиарда евро
  • Рейтингът ни за финансова стабилност е потвърден от рейтинговите агенции AM Best като А (отличен) със стабилна перспектива и Moody's като А2 със стабилна перспектива

Водещи в световни иновации и фокус върху клиента

Услугите, които предоставяме за застраховането на вземания, ни правят уникални. Насърчаваме яснотата, така че нашите полици да са разбираеми и лесно достъпни. Освен това се стремим да развиваме трайни взаимоотношения, изградени върху ясното разбиране на Вашите бизнес нужди.

  • 93% от нашите клиенти остават при нас - това е така, защото екипът ни се ангажира с нашата Харта за обслужване на клиенти и изгражда силни връзки, основани на прозрачност и доверие, с персонален акаунт мениджър.
  • Ние сме една компания и един екип - нашата обединена амбиция е да бъдем лидери на пазара и да Ви вземем със себе си, като Ви дадем възможност да се развивате и да увеличите максимално търговските си възможности.
  • Инвестираме в системи, които са Ви от пряка полза - разработваме инструменти в сътрудничество с Вас, за да подобрим управлението на портфейла Ви.

Свързано съдържание

Мениджмънт

Нашите Управителен и Надзорен съвет управляват бизнеса ни, ръководейки се от интересите на нашите акционери и от нуждите на нашите клиенти.

Информация за акционерите

Atradius N.V. е частно дружество, изцяло притежавано от Grupo Catalana Occidente, S.A. и Grupo Compañía Espanõla de Crédito y Caución, S.L.

Кредитен рейтинг

Финансов Рейтинг Атрадиус - стабилна перспектива, потвърден от рейтинговите агенции AM Best ‘A’ и Moodys - ‘A2’.