Atradius Atrium

Управлявате на едно място всички процеси по застраховката си и анализирате портфейла си от клиенти

 

Globe with beams of light | Atradius Atrium

Просто, Точно, Ясно

Вашето време е безценно. Опитваме се, работата Ви с Атрадиус да бъде възможно най-лесна и безпроблемна. Atradius Atrium е удобен портал за управление на полиците Ви за застраховане на вземания, който Ви помага да сведете до минимум времето, което отделяте за администриране и да се съсредоточите върху най-важното.

Започнете въведение в Atradius Atrium, чрез нашия кратък видеоклип.

Всичко, от което се нуждаете на едно място

Atradius Atrium e oнлайн платформа, с която получавате достъп до полицата си от всяко място и по всяко време - 24/7. Предназначена е да подпомага Вашия бизнес, като Ви позволява да управлявате рисковете при търговията на отложено плащане.

Бърз преглед на порфейл

Секюризираният достъп до Atradius Atrium, Ви предоставя пълен поглед и анализ на портфейла Ви. Можете да прегледате условията по Вашите полици, заедно с кредитните Ви лимити и случаите на неплащане, както и да осъществите експорт на необходимата Ви информация.

Управление на кредитни лимити

В Atradius Atrium можете да видите всички кредитни лимити или чакащи решения, които има по Вашата полица. Можете да кандидатствате за нов кредитен лимит или да промените условията по съществуващите, като увеличите или намалите сумата им, при промяна на търговските условия с купувачите Ви. 

Уведомление в случай на неплащане или щета

Ще можете да видите всичките си случаи на неплащане или щети на едно място, а така също кратка или подробна информация относно тях.

Лесен достъп до ключова информация за Вашите клиенти

С Atradius Atrium можете бързо и лесно да търсите своите клиенти или потенциалните бъдещи търговски партньори, използвайки ограничено количество информация за тях. Atrium Ви предоставя достъп до фирмена информация, финансови данни и рейтинги на купувачите.

Деклариране на реализиран бизнес оборот

Съгласно условията на Вашата полица, трябва да подавате декларации за стоки или услуги, които са фактурирани. Atradius Atrium прави това опростено и лесно.

Получаване и проследяване на актуализации и очаквани действия по полицата

Получавате известия, при промени във Вашия портфейл. Пример: при одобрен кредитен лимит или при одобрена корекция за активен кредитен лимит. Опция за извършване на очаквани действия и за настройка на предпочитанията Ви, с цел съсредоточоване върху конкретни събития, при сбъдването им.

Достъп до Atradius Insights - анализиране и управлявление на портфейл

През Atradius Atrium, можете да анализирате портфейла си чрез вградения портал Atradius Insights. Бизнес информацията е представена с функционалност за лесно навигиране между графики и справки, достигайки до детайлна информация само с три кликвания. Помага Ви да откривате тенденции и да реагирате адекватно на корекциите.

Публикации на Atradius, свързани с пазарите и търговските сектори

Atradius Atrium Ви предоставя достъп до анализи за държави и търговски сектори, в повече от 40 държави, които Ви позволяват да сте информиран с текущите пазарни тенденции.

Atradius Insights

В днешната предизвикателна бизнес среда, наличието на актуална информация свързана с бизнеса Ви, с Вашите клиенти и пазари, е жизненоважно за стратегическото планиране и процеси в компанията Ви. Atradius Insights е създаден, за да подпомогне  ефективността на портфейла Ви, с лекота да идентифицирате рискове и възможности, да откривате тенденции и да реагирате адекватно на промените.

Свързани документи

Свързано съдържание

Атрадиус Insights

В днешната конкурентна бизнес среда, е изключително важно да имате в ръцете си актуална бизнес информация и анализ.

Collect@Net

Collect@Net е онлайн платформа, която позволява на клиенти, без Застраховка на вземания, да получат достъп до нашата експертиза в събиране на вземания и да проследяват напредъка по слуайте на събиране