Защита на Личните Данни (GDPR)

За Атрадиус

Атрадиус е глобален доставчик на услуги в областта на кредитното застраховане, бондове, събирането на вземания и бизнес информацията, със стратегическо присъствие в над 50 държави. Кредитните застраховки, бондове и продуктите за събиране на вземания, предлагани от Атрадиус, защитават компаниите по целия свят от рисковете от неизпълнение, свързани с продажбата на стоки и услуги на кредит. Атрадиус оперира на пазара от типа B2B "бизнес към бизнес".

За Общия регламент за защита на данните на ЕС ( GDPR)

Общият регламент за защита на данните на ЕС (" GDPR ") влезе в сила на 25 май 2018 г. GDPR укрепва правата на физическите лица по отношение на техните лични данни и има за цел да уеднакви законите за защита на данните в цяла Европа, независимо от това къде се обработват личните данни.

GDPR поражда допълнителни задължения по отношение на защитата на личните данни, които се отнасят за нашия бизнес. Приветстваме възможността да подобрим нашите процеси и системи, за да отговорим на тези изисквания. 

GDPR се отнася до личните данни

Личните данни се определят като: всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице (субект на данни).

Фокусирани сме основно върху компании и предприятия

Работим на пазар от типа B2B "бизнес към бизнес". Когато предоставяме нашите продукти и услуги, ние събираме и обработваме информация за компании и предприятия. В процеса на работа обаче обработваме и данни, които биха могли да се квалифицират като лични данни съгласно законодателството на ЕС. Това включва информация, свързана с физическо лице (напр. едноличен търговец, директор на дружество, действителен собственик или професионален контакт). Освен това съхраняваме данните за контакт на физическите лица, с които осъществяваме бизнес, и на всеки, който се абонира за нашите имейл известия.

Ние защитаваме личните данни

Вашето доверие в начина, по който обработваме личните Ви данни, е важно за нас. Ние се ангажираме да използваме вашите лични данни внимателно и сигурно по прозрачен начин. Инвестираме в защита на личните ви данни във всички области, включително когато използвате нашите уебсайтове, приложения, портали или се абонирате за нашите бюлетини. Също така работим за защита на личните Ви данни, ако използвате нашите услуги като клиент, лице за контакт на наш клиент, търгувате (като контрагент) с нашите клиенти или когато правите бизнес с нас като наш бизнес партньор или доставчик.

Декларация за поверителност

Моля, прегледайте нашата Декларация за поверителност за повече подробности относно начина, по който използваме Вашите лични данни. Това включва информация, която сме длъжни да предоставим във връзка с обработката на лични данни съгласно законодателството на ЕС. Тя включва преглед на това какви лични данни събираме, кога ги събираме, как използваме тези данни и колко дълго съхраняваме личните данни. В тази Декларация за поверителност можете да намерите и информация за това как можете да получите достъп и да актуализирате личните си данни и за правата си като субект на данни.

Свържете се с нас, ако имате някакви въпроси относно начина, по който обработваме Вашите лични данни.

Ако имате обратна връзка или въпроси, свързани с обработката на личните Ви данни, моля, свържете се с нас.

Ограничение на отговорността

Всяка публикация, налична на или от нашите уебсайтове, като например, но не само, уебстраници, доклади, статии, публикации, съвети и полезно съдържание, кратки съобщения за търговия, инфографики, видеоклипове (всяка от тях наричана "Публикация"), се предоставя само с информационна цел и не е предназначена за препоръка или съвет за конкретни сделки, инвестиции или стратегии по какъвто и да е начин за всеки читател. Читателите трябва да вземат свои собствени независими решения, търговски или други, по отношение на предоставената информация. Въпреки че сме направили всичко възможно, за да гарантираме, че информацията, съдържаща се във всяка Публикация, е получена от надеждни източници, Атрадиус не носи отговорност за каквито и да било грешки или пропуски, както и за резултатите, получени от използването на тази информация. Цялата информация в която и да е Публикация се предоставя "такава, каквато е", без гаранция за пълнота, точност, навременност или за резултатите, получени от нейното използване, и без каквато и да е гаранция, изрична или подразбираща се. В никакъв случай Атрадиус, свързаните с него партньорства или корпорации, нито партньорите, агентите или служителите им, не носят отговорност пред Вас или пред когото и да било друг за каквото и да било решение или действие, предприето въз основа на информацията в която и да било Публикация, или за каквато и да било загуба на възможности, загуба на печалба, загуба на продукция, загуба на бизнес или косвени загуби, специални или подобни щети от какъвто и да било вид, дори ако са били уведомени за възможността за такива загуби или щети.