Застраховане на вземания | Атрадиус

Застраховане на търговски вземания

Предлаганото застраховането на търговски вземания от Атрадиус, защитава бизнеса Ви от основните търговски рискове при продажби на отложено плащане с Вашите клиенти, като:

 • Липса на плащане;
 • Неплатежоспособност;
 • Несъстоятелност.

Получи ОНЛАЙН ОФЕРТА от нас!

Защо да застраховам вземанията си?

Застраховането на търговски вземания защитава Вашия бизнес от загуби възникнали в резултат на неплатежоспособност или несъстоятелност на купувачите Ви. Услугите ни са създадени с цел да подпомогнем бизнеса Ви. Предоставяме Ви надеждна информация при проучване на нови пазари, така че да развивате бизнес отношения с партньорите си по цял свят, без притеснения относно рисовете от неплащане и/или несъстоятелност при търговия на разсрочено плащане.

Застрахователната полица на Атрадиус Ви предоставя достъп и съдействие от екип високо квалифицирани професионалисти, които познават бизнеса Ви, спецификата на пазара и правната рамка в България и по света. В допълнение, в световен мащаб Ви предоставяме достъп до нашите знания и опит за пазарите, без значение къде са позиционирани  Вашите настоящи и бъдещи клиенти.

Предоставяме Ви преимуществото да ползвате нашите познания в световен мащаб, както и да получите съдействието на нашия международен екип, в който всеки член работи в тясно сътрудничество с останалите.

Предимства при застраховане на вземания от Атрадиус

Услугата на Атрадиус по застраховане срещу търговски вземания Ви осигурява следните предимства:

 • По-лесен достъп до финансиране, тъй като ние можем да представим на Вашата банка обезпечение, което е високо ликвидно
 • Съдействие и консултация при дефиниране на Вашата стратегия при експанзия на бизнеса Ви, чрез идентифициране на възможностите и рисковете
 • Оптимизиран балансов отчет, чрез намаляване на необходимостта от провизиране на проблемни вземания 
 • Достъп до най-модерната уеб базирана платформа, която Ви предоставя допълнителни възможности за разрастване на бизнеса на нови пазари с ясното съзнание, че сте защитени от проблемни вземания.

Предимства на застрахователна полица Modula

 • Идентичен текст на всички пазари и езици – нашият екип от застрахователни експерти и юристи се грижат полица ни да бъде ясна, като съдействат за идентичното й значение на всички езици.
 • Прозрачност – Вашата полица ще съдържа само условията, които са релевантни за Вас, без да Ви обърква с употребата на жаргон или условия, които не се налага да присъстват.
 • Лесно администриране онлайн – Вие може да управлявате полицата си директно чрез нашата онлайн система Atrium. Чрез нея можете бързо и лесно:

  • да направите запитване и да получите одобрение на кредитни лимити;

  • да правите корекции по съществуващи лимити (промяна на размер, срок и т.н.);

  • да ни уведомявате при наличие на просрочия и щети;

  • да проследявате развитието на отворените случаи за събиране.

Atrium - Mаксимална ефективност при управление на полиците Ви

Вие можете да управлявате полиците си директно през нашата онлайн платформа Atrium, която Ви позволява:

 • да правите промени по кредитни лимити в реално време,
 • да ни уведомявате при щети,
 • да проследявате развитието на отворени случаи на щети.

Платформата е достъпна без допълнителни разходи за нашите клиенти. Atrium е сигурна, високо технологична уеб-базирана платформа за управление на процесите по застрахователните ни полици.

В качеството си на единна и напълно интегрирана платформа, тя е създадена да Ви предостави възможност да контролирате всички Вашите процеси по управление на полиците.

 

Анализирайте Вашия портфейл с помощта на инструмента Atradius Insights

Atradius Insights е иновативна онлайн платформа за анализи. Разработена е в тясно сътрудничество с нашите клиенти и е създадена да Ви помогне да откриете и анализирате по-лесно Вашите рискови клиенти, да наблюдавате качеството на Вашия портфейл, както и да идентифицирате нови бизнес възможности.

Платформата е без аналог в застрахователната индустрия издава нов стандарт в управлението на кредитните рискове.

Събиране на вземания

Услугите но по събирането на търговски вземания са неразделна част от Вашата застрахователна полица от Атрадиус. Услугата Ви се предоставя без допълнително оскъпяване от Atradius Collection, компания специализирана в услуги по събиране на вземания, като действа от Ваше име за възстановяването на дължими суми по неплатени фактури.

Научи повече ...

Застраховката на Атрадиус помага в управлението на вземанията Ви:

 

 

 

Застраховане на фактури и събиране на вземания

 

Застраховката на вземания, Ви предоставя:

 • Защита на ликвидността Ви; 
 • Възможност да се концентрирате върху основния си бизнес;
 • Постигане на дългосрочно развитие и сигурност за компанията Ви.

 

Имате ли допълнителни въпроси? Получете Вашата индивидуална оферта и пълна информация за управлението на вземанията в разговор с нас - тел. 02 494 2301 или 02 494 2303