Застраховане на вземания | Атрадиус

 

 

Застраховане на търговски вземания

Предлаганото застраховането на търговски вземания от Атрадиус, защитава бизнеса Ви от основните търговски рискове при продажби на отложено плащане с Вашите клиенти, като:

 • Липса на плащане;
 • Неплатежоспособност;
 • Несъстоятелност.

Получи ОНЛАЙН ОФЕРТА от нас

Защо да застраховам вземанията си?

Застраховането на търговски вземания защитава Вашия бизнес от загуби възникнали в резултат на неплатежоспособност или несъстоятелност на купувачите Ви. Услугите ни са създадени с цел да подпомогнем бизнеса Ви. Предоставяме Ви надеждна информация при проучване на нови пазари, така че да развивате бизнес отношения с партньорите си по цял свят, без притеснения относно рисковете от неплащане и/или несъстоятелност при търговия на разсрочено плащане.

Застрахователната полица на Атрадиус Ви предоставя достъп и съдействие от екип високо квалифицирани професионалисти, които познават бизнеса Ви, спецификата на пазара и правната рамка в България и по света. В допълнение, в световен мащаб Ви предоставяме достъп до нашите знания и опит за пазарите, без значение къде са позиционирани  Вашите настоящи и бъдещи клиенти.

Предоставяме Ви преимуществото да ползвате нашите познания в световен мащаб, както и да получите съдействието на нашия международен екип, в който всеки член работи в тясно сътрудничество с останалите.

Гаранция (LG) или Застраховка на вземания

Как да се защитите при търговия на междунарни пазари? 

Обичайният инструмент е Банковата гаранция. Да прегледаме положителните и отрицателните аспекти:

+най-често издадена от банкова институция;

+покрива риска от неплащане от страна на партньора;

-създава затруднения по издаването й (за купувача);

- пълната документация се подготвя за всяка една трансакция и отнема време, както за купувача, така и за продавача.

По-добрия вариант е Застраховането на търговски вземания. Да прегледаме положителните и отрицателните аспекти:

+ Намалява затрудненията и документацията за купувача;

+ В одобрението не са включени банки и преглед на документи;

+ Подписва се 1-на полица за целия бизнес и продавача се фокусира върху търговията, без допълнителни затруднения;

+ С 1-но кликване на мишката проверявате необходимия лимит за Ваш купувач във всяка една точка на света.

Предимства при застраховане на вземания от Атрадиус

Услугата на Атрадиус по застраховане срещу търговски вземания Ви осигурява следните предимства:

 • По-лесен достъп до финансиране, тъй като ние можем да представим на Вашата банка обезпечение, което е високо ликвидно
 • Съдействие и консултация при дефиниране на Вашата стратегия при експанзия на бизнеса Ви, чрез идентифициране на възможностите и рисковете
 • Оптимизиран балансов отчет, чрез намаляване на необходимостта от провизиране на проблемни вземания 
 • Достъп до най-модерната уеб базирана платформа, която Ви предоставя допълнителни възможности за разрастване на бизнеса на нови пазари с ясното съзнание, че сте защитени от проблемни вземания.

Предимства на застрахователна полица Modula

 • Идентичен текст на всички пазари и езици – нашият екип от застрахователни експерти и юристи се грижат полица ни да бъде ясна, като съдействат за идентичното й значение на всички езици.
 • Прозрачност – Вашата полица ще съдържа само условията, които са релевантни за Вас, без да Ви обърква с употребата на жаргон или условия, които не се налага да присъстват.
 • Лесно администриране онлайн – Вие може да управлявате полицата си директно чрез нашата онлайн система Atrium. Чрез нея можете бързо и лесно:

  • да направите запитване и да получите одобрение на кредитни лимити;

  • да правите корекции по съществуващи лимити (промяна на размер, срок и т.н.);

  • да ни уведомявате при наличие на просрочия и щети;

  • да проследявате развитието на отворените случаи за събиране.

Atrium - Mаксимална ефективност при управление на полиците Ви

Вие можете да управлявате полиците си директно през нашата онлайн платформа Atrium, която Ви позволява:

 • да правите промени по кредитни лимити в реално време,
 • да ни уведомявате при щети,
 • да проследявате развитието на отворени случаи на щети.

Платформата е достъпна без допълнителни разходи за нашите клиенти. Atrium е сигурна, високо технологична уеб-базирана платформа за управление на процесите по застрахователните ни полици.

В качеството си на единна и напълно интегрирана платформа, тя е създадена да Ви предостави възможност да контролирате всички Ваши процеси по управление на полиците.

 

Анализирайте Вашия портфейл с помощта на инструмента Atradius Insights

Atradius Insights е иновативна онлайн платформа за анализи. Разработена е в тясно сътрудничество с нашите клиенти и е създадена да Ви помогне да откриете и анализирате по-лесно Вашите рискови клиенти, да наблюдавате качеството на Вашия портфейл, както и да идентифицирате нови бизнес възможности.

Платформата е без аналог в застрахователната индустрия издава нов стандарт в управлението на кредитните рискове.

Събиране на вземания

Услугите но по събирането на търговски вземания са неразделна част от Вашата застрахователна полица от Атрадиус. Услугата Ви се предоставя без допълнително оскъпяване от Atradius Collection, компания специализирана в услуги по събиране на вземания, като действа от Ваше име за възстановяването на дължими суми по неплатени фактури.

Научи повече ...

Застраховката на Атрадиус помага в управлението на вземанията Ви:

 

 

 

 

Застраховане на фактури и събиране на вземания

 

 

Застраховката на вземания, Ви предоставя:

 • Защита на ликвидността Ви; 
 • Възможност да се концентрирате върху основния си бизнес;
 • Постигане на дългосрочно развитие и сигурност за компанията Ви.

 

 

Имате ли допълнителни въпроси? Получете Вашата индивидуална оферта и пълна информация за управлението на вземанията в разговор с нас - тел. 02 494 2301 или 02 494 2303

Ограничение на отговорността

Всяка публикация, налична на или от нашите уебсайтове, като например, но не само, уебстраници, доклади, статии, публикации, съвети и полезно съдържание, кратки съобщения за търговия, инфографики, видеоклипове (всяка от тях наричана "Публикация"), се предоставя само с информационна цел и не е предназначена за препоръка или съвет за конкретни сделки, инвестиции или стратегии по какъвто и да е начин за всеки читател. Читателите трябва да вземат свои собствени независими решения, търговски или други, по отношение на предоставената информация. Въпреки че сме направили всичко възможно, за да гарантираме, че информацията, съдържаща се във всяка Публикация, е получена от надеждни източници, Атрадиус не носи отговорност за каквито и да било грешки или пропуски, както и за резултатите, получени от използването на тази информация. Цялата информация в която и да е Публикация се предоставя "такава, каквато е", без гаранция за пълнота, точност, навременност или за резултатите, получени от нейното използване, и без каквато и да е гаранция, изрична или подразбираща се. В никакъв случай Атрадиус, свързаните с него партньорства или корпорации, нито партньорите, агентите или служителите им, не носят отговорност пред Вас или пред когото и да било друг за каквото и да било решение или действие, предприето въз основа на информацията в която и да било Публикация, или за каквато и да било загуба на възможности, загуба на печалба, загуба на продукция, загуба на бизнес или косвени загуби, специални или подобни щети от какъвто и да било вид, дори ако са били уведомени за възможността за такива загуби или щети.