Застраховане на вземания

Застраховането на търговски вземания от Атрадиус, защитава Вашия бизнес срещу търговски рискове, като неплатежоспособност или несъстоятелност на клиенти Ви.

 

Застраховането на търговски вземания защитава Вашия бизнес от загуби възникнали в резултат на неплатежоспособност или несъстоятелност на купувачите Ви. Услугите ни са създадени с цел да подпомогнем бизнеса Ви. Предоставяме Ви надеждна информация при проучване на нови пазари, така че да развивате бизнес отношения с партньори по цял свят, без притеснения относно рисовете от неплащане и/или несъстоятелност при търговия на разсрочено плащане.

Полица на Атрадиус за застраховане на риска при търговия на разсрочено плащане Ви предоставя достъп и съдействие от екип високо квалифицирани професионалисти, които познават бизнеса Ви, бизнес средата в България и по света, спецификата на пазара и правната рамка. В допълнение Ви предоставяме достъп в световен план до нашите знания и опит за международните пазари, където и да са базирани Вашите настоящи и бъдещи клиенти. Предоставяме Ви преимуществото да ползвате нашите познания в световен мащаб, както и да получите съдействието на нашия международен екип, в който всеки член работи в тясно сътрудничество с останалите.                                                                                 

Предимства при застраховане на вземания от Атрадиус

Услугата на Атрадиус по застраховане срещу търговски вземания ви осигурява следните предимства:

 • По-лесен достъп до финансиране, тъй като ние можем да представим на Вашата банка обезпечение, което е високо ликвидно
 • Съдействие и консултация при дефиниране на Вашата стратегия при експанзия на бизнеса Ви, чрез идентифициране на възможностите и рисковете
 • Оптимизиран балансов отчет, чрез намаляване на необходимостта от провизиране на проблемни вземания 
 • Достъп до най-модерната уеб базирана платформа, която Ви предоставя допълнителни възможности за разрастване на бизнеса на нови пазари с ясното съзнание, че сте защитени от проблемни вземания.

 

 

Последователност и прозрачност в отношенията ни и при структурирането на условията по полиците

Нашата услуга за застраховане на търговски вземания е създадена да бъде опростена и ефективна. Застраховката ни се предоставя чрез модулен модел полица -Modula, създадена да бъде гъвкава и да може да се адаптира към персоналните потребности и рисковата експозиция на клиента, следвайки същевременно нашата световна практика. Ползването на Modula, се оказва изключително полезно, особено при опериране с няколко полици, за да се обхванат Вашите различни клиенти или пазари.

Ползването на една-единствена полица съдейства за стандартизация и яснота, като паралелно с това индивидуалните модули позволяват персонализация и полица, подходящо насочена към всяка индивидуална потребност.  

 

Предимствата на нашата полица Modula включват:

 • Последователност на всички пазари и езици – нашият екип от застрахователи и юристи се грижат нашата полица да бъде ясна, като съдействат за идентичното й значение на всички езици
 • Прозрачност – Вашата полица ще съдържа само условията, които са релевантни за вас, без да ви обърква с употребата на жаргон или условия, за които не се налага да присъстват
 • Лесно администриране онлайн – вие може да управлявате полицата си директно по нашата онлайн система Atrium, за бързо запитване и одобрение на кредитни лимити, да ни уведомявате при наличие на щети, да проследявате развитието на отворените случаи, както и да нанасяте промени по лимити.

 

 

Постигане на максимална ефективност на процесите по управлението на Вашите кредитни лимити с помощта на нашите онлайн платформи

Управлявайте Вашия застрахователна полица онлайн през Атриум

Вие можете да управлявате полиците си директно през нашата онлайн платформа Atrium, която Ви позволява да ни уведомявате при щети, да проследявате развитието на отворени случаи, както и да правите промени по кредитни лимити в реално време. Платформата е достъпна без допълнителни разходи за нашите клиенти. Atrium е сигурна, високо технологична уеб-базирана платформа за управление на процесите по застрахователните ни полици. В качеството си на единна и напълно интегрирана платформа, тя е създадена да Ви предостави възможност да контролирате всички Вашите процеси по управление на полиците.

С помощта на Атриум Вие можете:

 • Да управлявате кредитните лимити и да следите платежното поведение и финансовия рейтинг на длъжниците си
 • Да уведомявате при щети и да предоставяте допълнителна документация
 • Да следите доклади за фактури и да управлявате условията по кредитните лимити
 • Да преглеждате условията на полицата си
 • Да въвеждате уведомления по е-мейл и/или онлайн известия.

Допълнителна информация за това по какъв начин Atrium Ви помага да управлявате Вашата застрахователна полица може да откриете и на английски език на уебсайта на Групата Атрадиус.

Наблюдавайте Вашия портфейл с помощта на инструмента Atradius Insights

Atradius Insights е иновативна онлайн платформа-анализатор. Разработена е в тясно сътрудничество с нашите клиенти и е създадена да Ви помогне да откриете и анализирате по-лесно Вашите рискови клиенти, да наблюдавате качеството на Вашия портфейл, както и да идентифицирате нови бизнес възможности. Платформата е без аналог в застрахователната индустрия издава нов стандарт в управлението на кредитните рискове. Допълнителна информация за това начин бихте могли да как оптимално да ползвате пълния капацитет на Atradius Insights, може да намерите на английски език на уебсайта на Групата Атрадиус. 

Добавете към Вашата застрахователна полица допълнителни продукти на Атрадиус

Събиране на вземания

Услугите но по събирането на търговски вземания са неразделна част от Вашата застрахователна полица от Атрадиус. Услугата Ви се предоставя без допълнително оскъпяване от Atradius Collection, компания специализирана в услуги по събиране на вземания, като действа от Ваше име за възстановяването на дължими суми по неплатени фактури.