Събиране на вземания

Екипът от опитни специалисти в събирането на търговски вземания на Атрадиус Кълекшън, подпомага събирането на Вашите отворени фактури във всяка една точка на света.

Какво може да направи Atradius Collections за Вашия бизнес?

 

Преимущества от услугите за събиране на вземания

Почти всички фирми се сблъсквали с проблемни вземания, при което може да се окаже, че се нуждаят от съдействие при събиране им. Нашата персонално адаптирана услуга за събиране във всяка точка на света ще Ви отмени в провеждането на комуникация с длъжника или при завеждането на съдебен иск.

В качеството си на специалисти по събиране на вземания, ние сме наясно как да упражним прецизиран натиск в оптимална степен, така че да реализираме максимални постъпления при събиране.

Нашата цел е да възстановим вземанията Ви по пътя на преговори и приятелско уреждане, без да се налага ангажиране на скъпа правна процедура по уреждане на спорове. Установили сме, че един проактивен и внимателен подход може често пъти да доведе до по-добри резултати. Например, чрез един погасителен план за клиент, който има ликвидни проблеми, може да доведе до цялостно изплащане на дълга, като паралелно с това да се укрепят партньорските отношения с Вас.

Възползвайки се от предимството на нашата световна ИТ мрежа, Atradius Collections е възможно най-интегрираната компания в тази индустрия. Независимо от мястото по света, на което се намирате с Вашите длъжници, ние можем да съдействаме за събиране на вземания по просрочени фактури.

Над 90 години опит в бизнеса

96% глобално покритие

Местно присъствие с офиси в 34 държави

480+ местни агенции за събиране на вземания в нашата мрежа, които познават културите, езиците и правните системи на Вашите длъжници

15 000+ доволни клиенти всяка година

90 000 разрешени търговски дългове всяка година

Нашата цел е да запазим бизнес отношенията ви с вашите клиенти

Как работи събирането на вземания от Атрадиус?

Процес на Събиране на вземания

Атрадиус Кълекшън се включва в процеса след като ни уведомите за наличие на просрочени фактури от страна на Ваш контрагент. Свързваме с длъжника директно или чрез наш представител, който се намира най-близо до местоположението на купувача Ви и комуникира с него от Ваше име, но на неговия език. Съгласуваме с Вас и Ви уведомяваме относно развоя на преговорите с Вашия длъжник, за да открием най-бързото и адекватно решение за събиране на вземанията и да уредим дълга.

Ако сте застрахован по полица на Атрадиус за застраховане на вземания, то Вие можете да управлявате услугата за събиране през Вашия акаунт към Атриум.

Ако не ползвате застрахователна полица към Атрадиус, можете да управлявате случите за събиране чрез нашата онлайн система, разработена специално за целта - Collect@Net.

Това ли е подходящият продукт за вашия бизнес?

За допълнителна информация и за консултация по индивидуален план за събиране на вземания отговарящ на Вашите изисквания, моля да се свържете с нас , за да обсъдим по какъв начин можем да Ви бъдем полезни.

Застрахован ли сте от Атрадиус?

Клиентите на Атрадиус, автоматично могат да се възползват от услугите на Atradius Collections. Тази опция е добавена в самата застрахователна полица и това няма да доведе до допълнителни разходи за Вас.

Онлайн проследяване на вашия акаунт за събиране на вземания

Collect@Net представлява онлайн платформа, която позволява на нашите клиенти, които ползват единствено услугата по събиране на вземания, да получат достъп до нашето знание и опит в събиране на вземания, както и да проследяват развитието на всички действия по събирането.

За вече застрахованите клиенти, проследяването на процеса по събирането на вземания може да се извършва чрез единната платформа Атриум. Допълнителна информация за Атриум и Collect@net е налична на уебсайта на Група. Този информация е наличена към момента само на английски език.

Повече информация за Atradius Collections

Нашият уебсайт Atradius Collections , предоставя допълнителна информация за дейността на нашия екип по събиране на вземания. Той включва препоръки от клиенти, както и регулярни публикации със съвети и примери за начините на управляване и намаляване на неплатени фактури.

Ограничение на отговорността

Всяка публикация, налична на или от нашите уебсайтове, като например, но не само, уебстраници, доклади, статии, публикации, съвети и полезно съдържание, кратки съобщения за търговия, инфографики, видеоклипове (всяка от тях наричана "Публикация"), се предоставя само с информационна цел и не е предназначена за препоръка или съвет за конкретни сделки, инвестиции или стратегии по какъвто и да е начин за всеки читател. Читателите трябва да вземат свои собствени независими решения, търговски или други, по отношение на предоставената информация. Въпреки че сме направили всичко възможно, за да гарантираме, че информацията, съдържаща се във всяка Публикация, е получена от надеждни източници, Атрадиус не носи отговорност за каквито и да било грешки или пропуски, както и за резултатите, получени от използването на тази информация. Цялата информация в която и да е Публикация се предоставя "такава, каквато е", без гаранция за пълнота, точност, навременност или за резултатите, получени от нейното използване, и без каквато и да е гаранция, изрична или подразбираща се. В никакъв случай Атрадиус, свързаните с него партньорства или корпорации, нито партньорите, агентите или служителите им, не носят отговорност пред Вас или пред когото и да било друг за каквото и да било решение или действие, предприето въз основа на информацията в която и да било Публикация, или за каквато и да било загуба на възможности, загуба на печалба, загуба на продукция, загуба на бизнес или косвени загуби, специални или подобни щети от какъвто и да било вид, дори ако са били уведомени за възможността за такива загуби или щети.