Автомобилната индустрия 2023

Анализ на пазара

 • Бразилия,
 • Канада,
 • Китай,
 • Чехия,
 • Дания,
 • Финландия,
 • Франция,
 • Германия,
 • Хонг Конг,
 • Унгария,
 • Индия,
 • Индонезия,
 • Ирландия,
 • Италия,
 • Япония,
 • Малайзия,
 • Мексико,
 • Холандия,
 • Нова Зенландия,
 • Норвегия,
 • Пилипини,
 • Полша,
 • Португалия,
 • Сингапур,
 • Словакия,
 • Южна Корея,
 • Испания,
 • Швеция,
 • Швейцария,
 • Тайван,
 • Тайланад,
 • Турция,
 • Обединени Арабски Емирства,
 • САЩ,
 • Великобрирания,
 • Виетнам
 • Автомобилен /Транспорт

November 2023

Ръст при продажбите на електрически коли въпреки натискът върху доходите на домакинствата

Производството на автомобили бележи ръст през тази година и се очаква да се увеличи с 10,6% до края на 2023 г. Производството на моторни превозни средства и части се ускори през първата половина на годината главно поради облекчаване на смущенията във веригата за доставки и отработване на натрупаните поръчки.

Въпреки това очакваме ръстът на производството да се забави до 2% през 2024 г., тъй като по-слабото търсене завладява индустрията, особено в развитите икономики. Устойчиво високите лихвени проценти оказват влияние върху производството и продажбите на автомобили, тъй като доходите на домакинствата остават под натиск, а финансирането става все по-скъпо. Освен това, след като бъдат обработени натрупаните поръчки, през 2024 г. и 2025 г. ще се наблюдава по-ниско търсене на автомобилна продукция. Низходящи рискове за сектора са упорито високата инфлация, а недостигът на компоненти също може да увеличи напрежението във веригите за доставки на автомобили.

Очакваме до 2030 г. продажбите на хибридни и електрически превозни средства (ЕПС) в световен мащаб да съставляват 59% от продажбите на леки автомобили в света, в сравнение с 10% през 2020 г. Американският закон за намаляване на инфлацията ще подкрепи продажбите на електромобили в САЩ, докато в Европа преходът към електрификация се ускорява. В Китай преходът към електрическите превозни средства запазва силната си инерция, а китайският износ на електрически превозни средства се ускорява.

Свързани документи

Ограничение на отговорността

Всяка публикация, налична на или от нашите уебсайтове, като например, но не само, уебстраници, доклади, статии, публикации, съвети и полезно съдържание, кратки съобщения за търговия, инфографики, видеоклипове (всяка от тях наричана "Публикация"), се предоставя само с информационна цел и не е предназначена за препоръка или съвет за конкретни сделки, инвестиции или стратегии по какъвто и да е начин за всеки читател. Читателите трябва да вземат свои собствени независими решения, търговски или други, по отношение на предоставената информация. Въпреки че сме направили всичко възможно, за да гарантираме, че информацията, съдържаща се във всяка Публикация, е получена от надеждни източници, Атрадиус не носи отговорност за каквито и да било грешки или пропуски, както и за резултатите, получени от използването на тази информация. Цялата информация в която и да е Публикация се предоставя "такава, каквато е", без гаранция за пълнота, точност, навременност или за резултатите, получени от нейното използване, и без каквато и да е гаранция, изрична или подразбираща се. В никакъв случай Атрадиус, свързаните с него партньорства или корпорации, нито партньорите, агентите или служителите им, не носят отговорност пред Вас или пред когото и да било друг за каквото и да било решение или действие, предприето въз основа на информацията в която и да било Публикация, или за каквато и да било загуба на възможности, загуба на печалба, загуба на продукция, загуба на бизнес или косвени загуби, специални или подобни щети от какъвто и да било вид, дори ако са били уведомени за възможността за такива загуби или щети.