Тенденции Строителство 2023

Анализ на пазара

 • Белгия,
 • Бразилия,
 • Канада,
 • Китай,
 • Чехия,
 • Дания,
 • Финландия,
 • Франция,
 • Германия,
 • Унгария,
 • Индия,
 • Индонезия,
 • Ирландия,
 • Италия,
 • Япония,
 • Малайзия,
 • Мексико,
 • Холандия,
 • Нова Зенландия,
 • Норвегия,
 • Полша,
 • Португалия,
 • Сингапур,
 • Словакия,
 • Словния,
 • Южна Корея,
 • Испания,
 • Швеция,
 • Швейцария,
 • Тайван,
 • Тайланад,
 • Турция,
 • Обединени Арабски Емирства,
 • САЩ,
 • Великобрирания
 • Строителство

November 2023

Гражданското строителство е двигател на индустрията, поради забавянето на жилищното

Очакваме глобалната строителна продукция да се увеличи с 3,2% през 2023 г. Въпреки че това може да изглежда обещаващо, растежът в развитите икономики ще бъде много бавен (само 0,3% спрямо миналата година). Растежът ще дойде от нововъзникващите пазари (с 5,8%).

В допълнение към регионалните различия съществува разлика между жилищните и търговските проекти. Прогнозите са, че жилищното строителство ще нарасне само с 1,1% през 2023 г. и с 0,6% през 2024 г., като в много от развитите икономики тази година се наблюдава свиване. Високите лихвени проценти и лихвите по ипотечните кредити, заедно с високата инфлация, свиват бюджетите на домакинствата и намаляват търсенето. Разходите за материали и труд остават високи в много икономики, което води до натиск върху маржовете и нежелание за ангажиране със строителни проекти.

Въпреки това очакваме производството на нежилищни сгради да се увеличи с 5% през 2023 г. и с 1,7% през 2024 г. Производството на гражданско строителство се очаква да нарасне с 5,6% през тази година и с 3,6% през 2024 г. Правителствата по света продължават да подкрепят големи инфраструктурни проекти, за да повишат производствения потенциал на икономиката си.

 

 

 

 

 

Свързани документи

Ограничение на отговорността

Всяка публикация, налична на или от нашите уебсайтове, като например, но не само, уебстраници, доклади, статии, публикации, съвети и полезно съдържание, кратки съобщения за търговия, инфографики, видеоклипове (всяка от тях наричана "Публикация"), се предоставя само с информационна цел и не е предназначена за препоръка или съвет за конкретни сделки, инвестиции или стратегии по какъвто и да е начин за всеки читател. Читателите трябва да вземат свои собствени независими решения, търговски или други, по отношение на предоставената информация. Въпреки че сме направили всичко възможно, за да гарантираме, че информацията, съдържаща се във всяка Публикация, е получена от надеждни източници, Атрадиус не носи отговорност за каквито и да било грешки или пропуски, както и за резултатите, получени от използването на тази информация. Цялата информация в която и да е Публикация се предоставя "такава, каквато е", без гаранция за пълнота, точност, навременност или за резултатите, получени от нейното използване, и без каквато и да е гаранция, изрична или подразбираща се. В никакъв случай Атрадиус, свързаните с него партньорства или корпорации, нито партньорите, агентите или служителите им, не носят отговорност пред Вас или пред когото и да било друг за каквото и да било решение или действие, предприето въз основа на информацията в която и да било Публикация, или за каквато и да било загуба на възможности, загуба на печалба, загуба на продукция, загуба на бизнес или косвени загуби, специални или подобни щети от какъвто и да било вид, дори ако са били уведомени за възможността за такива загуби или щети.