Debt Collections Handbook Bulgaria 2021

Отчет по услугите по събиране

 • България
 • Селско Стопанство,
 • Автомобилен /Транспорт,
 • Химическа/Фармация,
 • Строителство,
 • Потребителски стоки,
 • Електроника/ИТ,
 • Финансови услуги,
 • Храни,
 • Обща икономика,
 • Машини/Инжинеринг,
 • Метали,
 • Хартия,
 • Услуги,
 • Стомана,
 • Текстил

October 2021

Having drawn from the expertise of Atradius Collections' local offices, the International Debt Collections Handbook explains the different regulations and procedures for debt collections in Bulgaria.

Amicable collections

General information

 

 

Handbook Report Page - Amicable Phase

 

 

Atradius Collections and our local agents have a professional approach to each case. We try to establish a relationship of confidence with debtors and retain the relationships between our clients and their debtors whenever possible. The scope of action includes (but is not limited to) calls, sending reminder letters and attempting to realise personal contact with the responsible person within the debtor company.

Interest

In Bulgaria, the legal interest to debtors can be calculated from the base rate set by the Bulgarian National Bank on 1st January (for the first half of the year) and 1st July (for the second half of the year), plus 10% on a yearly basis. It is possible to include interest, which will be calculated differently if this was agreed in the contract between parties. Usually our clients also include interest calculated by them when submitting a debt collection case.

Atradius Collections includes this in the debt amount in our reminder. But in the majority of the cases, debtors do not pay this interest. From a cultural point of view, Bulgarian debtors are not used to paying late payment interest, though often the actual amount of the interest payment is considered a matter of negotiation between debtors and collectors.

Debt collections costs

Bulgaria has officially accepted recovering debt collection costs according to EU Directive 2011/7/EU, but in reality, this is not yet applied. The principal rule is adapted from the directive; clients may ask for an additional payment of EUR 40 for each invoice.

The Debt Collections Handbook presents a snapshot of Bulgaria's economic situation and covers the following topics:

 • Legal procedures
 • Insolvency proceedings
 • Time frame and outcome

To read more about steps and procedures undertaken in debt collections in Bulgaria and other countries:

 

Ограничение на отговорността

Всяка публикация, налична на или от нашите уебсайтове, като например, но не само, уебстраници, доклади, статии, публикации, съвети и полезно съдържание, кратки съобщения за търговия, инфографики, видеоклипове (всяка от тях наричана "Публикация"), се предоставя само с информационна цел и не е предназначена за препоръка или съвет за конкретни сделки, инвестиции или стратегии по какъвто и да е начин за всеки читател. Читателите трябва да вземат свои собствени независими решения, търговски или други, по отношение на предоставената информация. Въпреки че сме направили всичко възможно, за да гарантираме, че информацията, съдържаща се във всяка Публикация, е получена от надеждни източници, Атрадиус не носи отговорност за каквито и да било грешки или пропуски, както и за резултатите, получени от използването на тази информация. Цялата информация в която и да е Публикация се предоставя "такава, каквато е", без гаранция за пълнота, точност, навременност или за резултатите, получени от нейното използване, и без каквато и да е гаранция, изрична или подразбираща се. В никакъв случай Атрадиус, свързаните с него партньорства или корпорации, нито партньорите, агентите или служителите им, не носят отговорност пред Вас или пред когото и да било друг за каквото и да било решение или действие, предприето въз основа на информацията в която и да било Публикация, или за каквато и да било загуба на възможности, загуба на печалба, загуба на продукция, загуба на бизнес или косвени загуби, специални или подобни щети от какъвто и да било вид, дори ако са били уведомени за възможността за такива загуби или щети.