Кредитен мениджмънт

Познато ли Ви звучи следното?

Да сте осъществили услугата, да сте произвели поръчания продукт, да сте издали съответната фактура, но въпреки напомнянията Ви, Вашият клиент да не плаща съответните артикули или услуги.

Често има различни причини за тези просрочени / проблемни вземания. Можете да намалите значително риска от проблемни вземания само с няколко лесни стъпки.

Познавайте управителите и фирмите, с които търгувате?

Преди да започнете да търгувате с нов търговски партньор, е важно да идентифицирате управителя на партньора.

Проверете дали партньорът Ви е юридическото лице, регистрирано в Търговския регистър. От решаващо значение е дали лицето, с което комуникирате е упълномощено за това и дали притежава целия правен интерес.

Как можете да оптимизирате фактурирането си?

Безпроблемното управление на вземанията започва с правилното създаване на фактура - фактуриране. Колкото по-плавен и ясен е процесът на фактуриране, толкова по-бързо може да плати Вашият клиент.

Тук винаги трябва да се спазва следното:

  • Кой точно е направил поръчката? (при нови клиенти е добре да се направи насрещна проверка чрез данните публикувани в официалната уеб страница на фирмата)
  • Актуални ли са името, адресът и данъчния номер на Вашия клиент?
  • Правилно ли са посочени датата на фактурата и предмета на доставката (количество и цена)?
  • Какъв срок за плащане е договорен, т.е. до кога трябва да се плати фактурата?

Можете да намерите още полезни съвети за фактуриране тук:

Правилно ли правите напомнянията при просрочие?

Има няколко неща, които трябва да имате предвид при създаването на напомняния при просрочие - например, ясно ли се виждат и пълни ли са банковите Ви детайли?

Най-важното е да посочите конкретен срок за плащане в напомнянето. Ако обаче номерирате Вашите напомняния, много от вашите клиенти ще очакват второ напомняне след първото и следователно ще забавят плащанията допълнително.

Знаете ли, че?

Всъщност, трябва да се напише само едно напомняне. След този период вашият клиент законно е в неизпълнение на плащането и също така трябва да поеме разходите за събиране, които имате.

Съгласни ли сте със запазването на правото на собственост в договорите си?

Запазването на правото на собственост гарантира Вашите права на собственост върху стоки, които вече са продадени, но все още не са напълно платени. Ако клиентът Ви е в несъстотелност, въз основа на това споразумение, все още може да си върнете продадените стоки.

Трябва да се прави разлика между „просто“ и „разширено“ запазване на правото на собственост.

Винаги ли следите приходите и разходите си?

Автоматизирайте Вашето финансово планиране! Нашият партньор CANEI.digital Ви предлага уникален софтуерен инструмент, който позволява професионално планиране с едно натискане на бутон и без предварителни счетоводни познания. Така винаги имате преглед на финансовата стабилност на Вашата компания. Освен това спестявате време за администрация и документация и вместо това можете да продължите да се фокусирате върху основния си бизнес.

 

 

 

 

Представяне на финансова информация, за актуализиране на рейтинга Ви?

На пазара има много страни, които може да се интересуват от Вашия кредитен рейтинг. Банки, кредитни застрахователи като Атрадиус и кредитни агенции като ICAP играят важна роля при оценката на Вашата кредитоспособност. Те са важни, защото помагат да се определят ключови кредитни линии за доставчиците.

Всички документи необходими за оценка на Вашата кредитоспособност, като ОПР, баланси и предоставена от Вас текуща бизнес информация, са професионално оценени от нас и винаги се третират поверително. Компаниите, които регулярно ни предоставят такава финансова информация за себе си, могат да имат значително подобрена кредитоспособност на база кредитната ни оценка.

Можете да изпращате документите си на Атрадиус поверително по всяко време. Просто използвайте следния имейл адрес: info.bg@atradius.com.

Ако предпочитате да ни ги изпратите на хартия, може да ги адресите до офиса ни

 

Кредитен мениджмънт чек-лист

Нашият Кредитен мениджмънт чек-лист, Ви дава незабавна представа за потенциалните рискови зони за Вашия бизнес. 

Периодичният преглед на този чек-лист може да Ви помогне да идентифицирате потенциални пропуски в процесите за управление на кредитните лимити и да гарантирате, че бизнесът Ви се управлява по възможно най-подходящ начин и дава възможност за търговия, при сигирен паричен поток.


Свалете безплатно нашия Кредитен мениджмънт чек-лист

Застраховката на Атрадиус помага в управлението на вземанията Ви:

 

 

 

Застраховане на фактури и събиране на вземания

 

Застраховката на вземания, Ви предоставя:

  • Защита на ликвидността Ви; 
  • Възможност да се концентрирате върху основния си бизнес;
  • Постигане на дългосрочно развитие и сигурност за компанията Ви.

 

Имате ли допълнителни въпроси? Получете Вашата индивидуална оферта и пълна информация за управлението на вземанията в разговор с нас - тел. 02 494 2301 или 02 494 2303