Collect@Net

Collect@Net е онлайн платформа, която позволява на клиенти, без Застраховка на вземания, да получат достъп до нашата експертиза в събиране на вземания и да проследяват напредъка по слуайте на събиране

Collect@Net работи заедно с глобалната ни ИТ инфраструктура, което ни позволява да Ви предложим една от най-интегрираните мрежи за Събиране на вземания в индустрията. Благодарение на нашите местни, добре подготвени, специалисти по събиране на вземания, успяваме да ви помогнат да разрешите спорове и да постигнете бързо уреждане на неплатени фактури без значение от езика. Ако ползвате застраховка на вземания, ще имате достъп до нашите услуги чрез единния портал Атрадиус Атриум.

 

 

 

 

Network cable Atradius Collect@Net

 

 

 

 

Използването на услуга за събиране на вземания от трета страна подпомага запазването на отношенията, която една компания има със своите купувачи. 87% от клиентите на Atradius Collections са съгласни, че нашата услуга не влошава отношенията им с длъжника.

Реймънт Ван Дер Лос
Директор, Атрадиус Кълекшън

Как работи онлайн събирането на вземания?

Най-лесно е да използвате Collect@Net, за да изпратите случай за събиране на вземания и да оставите нашите специалисти по събиране, да го разрешат за Вас - бързо и лесно. Получавте директна комуникация с представител на Атрадиус Кълекшън и ще можете да следите онлайн напредъка по всеки случай.

Портала работи 24/7, което означава, че ще бъдете в течение на напредъка в реално време, независимо къде се намирате по света. Това може да бъде особено полезно, когато вашият длъжник се намира в различна часова зона.

Преимущетсва при онлайн управлението и събирането на вземания

  • Достъп до Collect@Net на 16 езика
  • Достъп до световена експертиза, включително секторни и пазарни експертизи и познаване на местното законодателство
  • Преглед на индивидуалните длъжници, чрез детайлна история на случая на събиране (опция за експорт на всеки случай)
  • Облекчено администриране
  • Персонализиранана информация за управление във формат за изтегляне, който най-добре отговаря на Вашите оперативни нужди (Word, Excel и т.н.)
  • Вфективност чрез функции като групово качване, което ви позволява да регистрирате няколко случая на веднъж