Collect@Net

Collect@Net е онлайн платформа, която позволява на клиенти, без Застраховка на вземания, да получат достъп до нашата експертиза в събиране на вземания и да проследяват напредъка по слуайте на събиране

Collect@Net работи заедно с глобалната ни ИТ инфраструктура, което ни позволява да Ви предложим една от най-интегрираните мрежи за Събиране на вземания в индустрията. Благодарение на нашите местни, добре подготвени, специалисти по събиране на вземания, успяваме да ви помогнат да разрешите спорове и да постигнете бързо уреждане на неплатени фактури без значение от езика. Ако ползвате застраховка на вземания, ще имате достъп до нашите услуги чрез единния портал Атрадиус Атриум.

 

 

 

 

Network cable Atradius Collect@Net

 

 

 

 

Използването на услуга за събиране на вземания от трета страна подпомага запазването на отношенията, която една компания има със своите купувачи. 87% от клиентите на Atradius Collections са съгласни, че нашата услуга не влошава отношенията им с длъжника.

Реймънт Ван Дер Лос
Директор, Атрадиус Кълекшън

Как работи онлайн събирането на вземания?

Най-лесно е да използвате Collect@Net, за да изпратите случай за събиране на вземания и да оставите нашите специалисти по събиране, да го разрешат за Вас - бързо и лесно. Получавте директна комуникация с представител на Атрадиус Кълекшън и ще можете да следите онлайн напредъка по всеки случай.

Портала работи 24/7, което означава, че ще бъдете в течение на напредъка в реално време, независимо къде се намирате по света. Това може да бъде особено полезно, когато вашият длъжник се намира в различна часова зона.

Преимущетсва при онлайн управлението и събирането на вземания

  • Достъп до Collect@Net на 16 езика
  • Достъп до световена експертиза, включително секторни и пазарни експертизи и познаване на местното законодателство
  • Преглед на индивидуалните длъжници, чрез детайлна история на случая на събиране (опция за експорт на всеки случай)
  • Облекчено администриране
  • Персонализиранана информация за управление във формат за изтегляне, който най-добре отговаря на Вашите оперативни нужди (Word, Excel и т.н.)
  • Вфективност чрез функции като групово качване, което ви позволява да регистрирате няколко случая на веднъж
Ограничение на отговорността

Всяка публикация, налична на или от нашите уебсайтове, като например, но не само, уебстраници, доклади, статии, публикации, съвети и полезно съдържание, кратки съобщения за търговия, инфографики, видеоклипове (всяка от тях наричана "Публикация"), се предоставя само с информационна цел и не е предназначена за препоръка или съвет за конкретни сделки, инвестиции или стратегии по какъвто и да е начин за всеки читател. Читателите трябва да вземат свои собствени независими решения, търговски или други, по отношение на предоставената информация. Въпреки че сме направили всичко възможно, за да гарантираме, че информацията, съдържаща се във всяка Публикация, е получена от надеждни източници, Атрадиус не носи отговорност за каквито и да било грешки или пропуски, както и за резултатите, получени от използването на тази информация. Цялата информация в която и да е Публикация се предоставя "такава, каквато е", без гаранция за пълнота, точност, навременност или за резултатите, получени от нейното използване, и без каквато и да е гаранция, изрична или подразбираща се. В никакъв случай Атрадиус, свързаните с него партньорства или корпорации, нито партньорите, агентите или служителите им, не носят отговорност пред Вас или пред когото и да било друг за каквото и да било решение или действие, предприето въз основа на информацията в която и да било Публикация, или за каквато и да било загуба на възможности, загуба на печалба, загуба на продукция, загуба на бизнес или косвени загуби, специални или подобни щети от какъвто и да било вид, дори ако са били уведомени за възможността за такива загуби или щети.