Кредитен рейтинг Атрадиус

Финансов Рейтинг Атрадиус - стабилна перспектива, потвърден от рейтинговите агенции AM Best ‘A’ и Moodys - ‘A2’.

Двата рейтинга потвърждават високата ефективност и силната лидерска позиция на топ мениджмънта на Atradius N.V. Актуална информация и известия относно рейтинга ни можете да получите на английски език на уебсайта на Групата Атрадиус.

Свързано съдържание

Атрадиус България

Ние сме част от Grupo Catalana Occidente(GCO.MC), лидер в застрахователния сектор в Испания, и в застраховането и събирането на търговски вземания в световен мащаб.

Атрадиус Груп

Атрадиус предоставя в световен план услуги по застраховане на търговски вземания и тяхното събиране, като има стратегическо присъствие в над 50 държави.