Атрадиус Insights

В днешната конкурентна бизнес среда, е изключително важно да имате в ръцете си актуална бизнес информация и анализ.

 

 

 

 

 

 

 

Eye insights

 

 

 

 

 

 

 

Предоставянето на бизнес анализи и информация е неразделна част от нашата работа в Атрадиус. Вярваме, че е необходимо да споделяме тези знания с нашите клиенти; откъдето идва и Атрадиус Insights.

Горд съм, че Атрадиус ни включи като техен клиент в разработването на тази платформа. В бизнеса е необходимо е да бъдеш колкото се може по-проактивен, и Insights ми помогна да бъда

Atradius quotation from Arne Antonsson
Арне Антонсон
Глобален старши мениджър кредитен риск,
Група Електролукс

Атрадиус Insights  е модерен и високо технологичен инструмент за онлайн анализ, който разработихме в тясно сътрудничество с нашите клиенти. Той е създаден да Ви помогне лесно да идентифицирате рисковете, да наблюдавате и анализирате Вашия портфейл и да намерите нови бизнес възможности. Ненадминат в индустрията за застраховане на вземания, той поставя нов стандарт за кредитния мениджмънт.

 

Атрадиус Insights: интелигентния начин да управляваш клиентския си портфейл

Атрадиус Insights предлага много полезни функции, както общ преглед на портфейла Ви, така и опции за подробни анализи и детайлна информация, различни възможности за филтриране и за експортиране на избраните от Вас данни.

Основни функции:

  • Преглед от Обща до Детайлна информация само с 3 натискания
  • Проследяване на тенденциите и развитието в портфолиото си от купувачи.Проследяване до последните 5 години (ежедневна актуализация)
  • Да бъдете по-проактивни - прогнозиране на очакваните бъдещи промени по отношение на кредитния мениджмънт
  • Използвайте интерактивни карти на света, за да идентифицирате възможностите или да видите ясно зоните на риск
  • Бързо определяне на аномали или области за по-нататъшен анализ с нашите графики
  • Лесно филтрирайте или търсете информацията, която е най-интересна за Вас

 

 

Атрадиус Insights: използвайте бизнес информацията и анлиза да работят за Вас

Insights е онлайн платформа, която е достъпна за всички клиенти на Атрадиус. Предоставя Ви се секюризиран достъп до системата по всяко време и от всяко място на света.
В анализите са вградени специални функции, които да Ви позволят да ги приспособите към Вашите нужди.
За да научите повече, моля, погледнете нашия клип по-долу или изтеглете информационния бюлетин.

 

Победител в награди за клиентски платформи

Атрадиус Insights е горд победител в престижната награда „Oracle Fusion Middleware Innovation Award“ за авангардни решения.

Почти 40 000 кандидатури бяха подадени за наградата Oracle Excellence Award от цял свят. Решението на Oracle да ни награди с отличие, се основава на редица критерии: уникалността на нашия бизнес случай; оригиналност на архитектурата и ползите, които Атрадиус Insights носи за бизнеса.

 

 

Oracle logo

 

 

 

 

 

 

 

Свързани документи

Ограничение на отговорността

Всяка публикация, налична на или от нашите уебсайтове, като например, но не само, уебстраници, доклади, статии, публикации, съвети и полезно съдържание, кратки съобщения за търговия, инфографики, видеоклипове (всяка от тях наричана "Публикация"), се предоставя само с информационна цел и не е предназначена за препоръка или съвет за конкретни сделки, инвестиции или стратегии по какъвто и да е начин за всеки читател. Читателите трябва да вземат свои собствени независими решения, търговски или други, по отношение на предоставената информация. Въпреки че сме направили всичко възможно, за да гарантираме, че информацията, съдържаща се във всяка Публикация, е получена от надеждни източници, Атрадиус не носи отговорност за каквито и да било грешки или пропуски, както и за резултатите, получени от използването на тази информация. Цялата информация в която и да е Публикация се предоставя "такава, каквато е", без гаранция за пълнота, точност, навременност или за резултатите, получени от нейното използване, и без каквато и да е гаранция, изрична или подразбираща се. В никакъв случай Атрадиус, свързаните с него партньорства или корпорации, нито партньорите, агентите или служителите им, не носят отговорност пред Вас или пред когото и да било друг за каквото и да било решение или действие, предприето въз основа на информацията в която и да било Публикация, или за каквато и да било загуба на възможности, загуба на печалба, загуба на продукция, загуба на бизнес или косвени загуби, специални или подобни щети от какъвто и да било вид, дори ако са били уведомени за възможността за такива загуби или щети.