Тенденции във фарма индустрия

Анализ на пазара

 • Австралия,
 • Белгия,
 • Бразилия,
 • Канада,
 • Китай,
 • Чехия,
 • Дания,
 • Финландия,
 • Франция,
 • Германия,
 • Хонг Конг,
 • Унгария,
 • Индия,
 • Индонезия,
 • Ирландия,
 • Италия,
 • Япония,
 • Малайзия,
 • Мексико,
 • Холандия,
 • Нова Зенландия,
 • Пилипини,
 • Полша,
 • Португалия,
 • Сингапур,
 • Словакия,
 • Южна Корея,
 • Испания,
 • Швеция,
 • Швейцария,
 • Тайван,
 • Тайланад,
 • Турция,
 • Обединени Арабски Емирства,
 • САЩ,
 • Великобрирания,
 • Виетнам
 • Химическа/Фармация

January 2024

Ръстът на производството и продажбите в световен мащаб се ускорява през 2024 г.

Растежът на световното производство на фармацевтични продукти се забавя до едва 0,5% през 2023 г. - след огромното увеличение от 17,3% през 2021 г. и 6,8% през 2022 г. Този скок се дължи на масовото производство на ваксини Covid. През 2024 г. очакваме глобалното производство и продажби да се увеличат съответно с 4,6% и 5,1%, главно благодарение на Азиатско-тихоокеанския регион. Производството на ваксини ще продължи да подкрепя растежа, макар и на по-ниско ниво, отколкото през предходните години.

Производителите на специализирани продукти, лекарства за хронични заболявания и генерични лекарства ще намерят възможности за растеж сред застаряващото население. Производителите на медикаменти за отслабване са изправени пред прогнози за растеж от над 75 млрд. долара до 2030 г. Подобряването на достъпа до здравни грижи в рамките на развиващите се пазари също ще подкрепи производството и продажбите на фармацевтични продукти.

Потенциални бъдещи ограничения
Високата инфлация и лихвените проценти оказват влияние върху покупателната способност на домакинствата, което води до намаляване на търсенето на продукти като лекарства без рецепта. Необходимостта от намаляване на фискалния дефицит и равнището на държавния дълг също вероятно ще се отрази на публичните разходи за здравеопазване. На някои пазари, включително в ЕС, САЩ и Обединеното кралство, се налагат нови или се преразглеждат разпоредби за ценообразуване на лекарствата в опит да се намалят държавните разходи за здравеопазване. Това среща известна съпротива от страна на индустрията, която твърди, че регулираното ценообразуване може да повлияе на способността ѝ да инвестира в научноизследователска и развойна дейност.

Въпреки това като цяло отрасълът се характеризира със стабилен собствен капитал, платежоспособност и ликвидност. Повечето фармацевтични и биотехнологични предприятия имат добър достъп до външно финансиране, което им помага да поддържат високите разходи за научноизследователска и развойна дейност.

Моля, изтеглете доклада по-долу, за да прочетете повече за перспективите пред сектора в Северна и Южна Америка, Азиатско-тихоокеанския регион и Европа.

 

 

 

Свързани документи

Ограничение на отговорността

Всяка публикация, налична на или от нашите уебсайтове, като например, но не само, уебстраници, доклади, статии, публикации, съвети и полезно съдържание, кратки съобщения за търговия, инфографики, видеоклипове (всяка от тях наричана "Публикация"), се предоставя само с информационна цел и не е предназначена за препоръка или съвет за конкретни сделки, инвестиции или стратегии по какъвто и да е начин за всеки читател. Читателите трябва да вземат свои собствени независими решения, търговски или други, по отношение на предоставената информация. Въпреки че сме направили всичко възможно, за да гарантираме, че информацията, съдържаща се във всяка Публикация, е получена от надеждни източници, Атрадиус не носи отговорност за каквито и да било грешки или пропуски, както и за резултатите, получени от използването на тази информация. Цялата информация в която и да е Публикация се предоставя "такава, каквато е", без гаранция за пълнота, точност, навременност или за резултатите, получени от нейното използване, и без каквато и да е гаранция, изрична или подразбираща се. В никакъв случай Атрадиус, свързаните с него партньорства или корпорации, нито партньорите, агентите или служителите им, не носят отговорност пред Вас или пред когото и да било друг за каквото и да било решение или действие, предприето въз основа на информацията в която и да било Публикация, или за каквато и да било загуба на възможности, загуба на печалба, загуба на продукция, загуба на бизнес или косвени загуби, специални или подобни щети от какъвто и да било вид, дори ако са били уведомени за възможността за такива загуби или щети.