Новини

Научете най-новата информация за пазара на застраховане на търговски вземания, както и новини, анализи и информация за пазарите

Представени публикации
Celebration 5Y Atradius Bulgaria


Атрадиус новини

Описание на настоящия сайт

Най-новите статии | Атрадиус

Новините на Атрадиус включват най-новата информация за пазара на застраховане на търговски вземания, както и информация за дейността на Атрадиус.

Trading Briefs | Atradius

Контакти с медиите | Атрадиус

Получете достъп до прессъобщения, снимки и представители на Атрадиус във Вашия регион, които да отговарят на запитвания медиите.

Media Contact

Последни новини

Нападенията срещу корабите, плаващи по жизненоважния търговски маршрут, предизвикват икономическа тревога.

Атрадиус новини
Описание на настоящия сайт

Щастливи сме да обявим откриването на новия ни офис в Любляна, столицата на Словения.

Атрадиус новини
Описание на настоящия сайт

16 Oкт '23 г. - Карин Кавалие /Началник отдел ESG при Атрадиус/ и Рик Брукман /Началник отдел Продажби - Атрадиус NL/

Атрадиус новини
Описание на настоящия сайт

Научи повече за Атрадиус

Accounts Receivable Insurance

Застраховане на вземания

Защита на бизнеса Ви от основните търговски рискове, като: Липса на плащане; Неплатежоспособност; Несъстоятелност.

Graphs | Atradius

Кредитен Мениджмънт

Препоръки и съвети за по-добро управление и събиране на вземанията, които сте продали на отложено плащане

Publication image

Публикации

Публикации предоставящи нашето становище по отношение на икономическата ситуация в над 40 държави, ведно с търговските перспективи в основните индустрии.

Ограничение на отговорността

Всяка публикация, налична на или от нашите уебсайтове, като например, но не само, уебстраници, доклади, статии, публикации, съвети и полезно съдържание, кратки съобщения за търговия, инфографики, видеоклипове (всяка от тях наричана "Публикация"), се предоставя само с информационна цел и не е предназначена за препоръка или съвет за конкретни сделки, инвестиции или стратегии по какъвто и да е начин за всеки читател. Читателите трябва да вземат свои собствени независими решения, търговски или други, по отношение на предоставената информация. Въпреки че сме направили всичко възможно, за да гарантираме, че информацията, съдържаща се във всяка Публикация, е получена от надеждни източници, Атрадиус не носи отговорност за каквито и да било грешки или пропуски, както и за резултатите, получени от използването на тази информация. Цялата информация в която и да е Публикация се предоставя "такава, каквато е", без гаранция за пълнота, точност, навременност или за резултатите, получени от нейното използване, и без каквато и да е гаранция, изрична или подразбираща се. В никакъв случай Атрадиус, свързаните с него партньорства или корпорации, нито партньорите, агентите или служителите им, не носят отговорност пред Вас или пред когото и да било друг за каквото и да било решение или действие, предприето въз основа на информацията в която и да било Публикация, или за каквато и да било загуба на възможности, загуба на печалба, загуба на продукция, загуба на бизнес или косвени загуби, специални или подобни щети от какъвто и да било вид, дори ако са били уведомени за възможността за такива загуби или щети.