Публикации

Публикациите на Атрадиус, предоставят нашето становище по отношение на икономическата ситуация в над 40 държави, ведно с търговските перспективи в основните индустрии.

Филтър...:

Представени публикации
Compass

Руската инвазия в Украйна хвърля пясък пред гумите на световната икономика.


Икономически анализ

  • ,
  • Алжир,
  • Обща икономика

Прогнози за развитието на индустриите

Бърз поглед чрез графики на бизнес средата и събирането на вземания по основни индустрии и пазари.

Industry Performance Forecast Weather Icon

Световна карта на политическите рискове по държави

Световна карта показваща политическите рискове по държавите, актуализирана всяко тримесечие от Отдел Икономически Анализи при Атрадиус

Risk map, Country Risk, Country credit ratings | Atradius

Анализ на държава

Анализ на политическата стабилност, икономическото развитие базирано на ръста на БВП, експорт, инвестиции и индекс на потреблението.

Country Report Teaser Image

Икономическо проучване

Анализ и вътрешна информация от Главния ни икономист за икономическото развитие и тенденциите при несъстоятелност в развитите и развиващите се пазари.

Economic Research Teaser Image - Local

Анализ на пазара

Анализи на основни индустрии по държави. Фокус върху търговията на отложено плащане, развитието на бизнес средата и финансовите параметри.

Hard Hat | Atradius

Барометър на платежно поведение

Статистически проучвания и годишен преглед на корпоративните практики и платежно поведение в над 30 страни по света.

Payment Practice Barometer Teaser

Отчет по услугите по събиране

Събиране на вземания и платежно поведение. Годишни анализи, Информация и Преглед от международна перспектива на основните финансови показатели в корпоративния сегмент.

Debt Collection handbook