Публикации

Публикациите на Атрадиус, предоставят нашето становище по отношение на икономическата ситуация в над 40 държави, ведно с търговските перспективи в основните индустрии.

Филтър...:

The economic growth that Bulgaria had been enjoying last year stalled with the onset of the COVID-19 induced recession. Ongoing economic challenges are causing stress for Bulgaria-based businesses.


Барометър на платежно поведение

  • България
  • Селско Стопанство,
  • Автомобилен /Транспорт,

Прогнози за развитието на индустриите

Бърз поглед чрез графики на бизнес средата и събирането на вземания по основни индустрии и пазари.

Industry Performance Forecast Weather Icon

Световна карта на политическите рискове по държави

Световна карта показваща политическите рискове по държавите, актуализирана всяко тримесечие от Отдел Икономически Анализи при Атрадиус

Risk map | Atradius

Анализ на държава

Анализ на политическата стабилност, икономическото развитие базирано на ръста на БВП, експорт, инвестиции и индекс на потреблението.

Country Report Teaser Image

Икономическо проучване

Анализ и вътрешна информация от Главния ни икономист за икономическото развитие и тенденциите при несъстоятелност в развитите и развиващите се пазари.

Economic Research Teaser Image - Local

Анализ на пазара

Анализи на основни индустрии по държави. Фокус върху търговията на отложено плащане, развитието на бизнес средата и финансовите параметри.

Hard Hat | Atradius

Барометър на платежно поведение

Статистически проучвания и годишен преглед на корпоративните практики и платежно поведение в над 30 страни по света.

Payment Practice Barometer Teaser

Отчет по услугите по събиране

Събиране на вземания и платежно поведение. Годишни анализи, Информация и Преглед от международна перспектива на основните финансови показатели в корпоративния сегмент.

Debt Collection handbook