Публикации

Публикациите на Атрадиус, предоставят нашето становище по отношение на икономическата ситуация в над 40 държави, ведно с търговските перспективи в основните индустрии.

Филтър...:

Представени публикации
construction

Гражданското строителство е двигател на индустрията


Анализ на пазара

  • Бразилия,
  • Китай,
  • Строителство

Прогнози за развитието на индустриите

Бърз поглед чрез графики на бизнес средата и събирането на вземания по основни индустрии и пазари.

Industry Performance Forecast Weather Icon

Световна карта на политическите рискове по държави

Световна карта показваща политическите рискове по държавите, актуализирана всяко тримесечие от Отдел Икономически Анализи при Атрадиус

Risk map, Country Risk, Country credit ratings | Atradius

Анализ на държава

Анализ на политическата стабилност, икономическото развитие базирано на ръста на БВП, експорт, инвестиции и индекс на потреблението.

Country Report Teaser Image

Икономическо проучване

Анализ и вътрешна информация от Главния ни икономист за икономическото развитие и тенденциите при несъстоятелност в развитите и развиващите се пазари.

Economic Research Teaser Image - Local

Анализ на пазара

Анализи на основни индустрии по държави. Фокус върху търговията на отложено плащане, развитието на бизнес средата и финансовите параметри.

Hard Hat | Atradius

Барометър на платежно поведение

Статистически проучвания и годишен преглед на корпоративните практики и платежно поведение в над 30 страни по света.

Payment Practice Barometer Teaser

Отчет по услугите по събиране

Събиране на вземания и платежно поведение. Годишни анализи и Преглед от международна перспектива.

Debt Collection handbook
Ограничение на отговорността

Всяка публикация, налична на или от нашите уебсайтове, като например, но не само, уебстраници, доклади, статии, публикации, съвети и полезно съдържание, кратки съобщения за търговия, инфографики, видеоклипове (всяка от тях наричана "Публикация"), се предоставя само с информационна цел и не е предназначена за препоръка или съвет за конкретни сделки, инвестиции или стратегии по какъвто и да е начин за всеки читател. Читателите трябва да вземат свои собствени независими решения, търговски или други, по отношение на предоставената информация. Въпреки че сме направили всичко възможно, за да гарантираме, че информацията, съдържаща се във всяка Публикация, е получена от надеждни източници, Атрадиус не носи отговорност за каквито и да било грешки или пропуски, както и за резултатите, получени от използването на тази информация. Цялата информация в която и да е Публикация се предоставя "такава, каквато е", без гаранция за пълнота, точност, навременност или за резултатите, получени от нейното използване, и без каквато и да е гаранция, изрична или подразбираща се. В никакъв случай Атрадиус, свързаните с него партньорства или корпорации, нито партньорите, агентите или служителите им, не носят отговорност пред Вас или пред когото и да било друг за каквото и да било решение или действие, предприето въз основа на информацията в която и да било Публикация, или за каквато и да било загуба на възможности, загуба на печалба, загуба на продукция, загуба на бизнес или косвени загуби, специални или подобни щети от какъвто и да било вид, дори ако са били уведомени за възможността за такива загуби или щети.