Mеталургията и Стоманодобив '23

Анализ на пазара

 • Австралия,
 • Австрия,
 • Белгия,
 • Бразилия,
 • Канада,
 • Китай,
 • Чехия,
 • Дания,
 • Франция,
 • Германия,
 • Хонг Конг,
 • Унгария,
 • Индия,
 • Индонезия,
 • Ирландия,
 • Италия,
 • Япония,
 • Малайзия,
 • Мексико,
 • Холандия,
 • Нова Зенландия,
 • Пилипини,
 • Полша,
 • Португалия,
 • Сингапур,
 • Словакия,
 • Южна Корея,
 • Испания,
 • Швеция,
 • Швейцария,
 • Тайван,
 • Тайланад,
 • Турция,
 • Обединени Арабски Емирства,
 • САЩ,
 • Великобрирания,
 • Виетнам
 • Стомана,
 • Метали

November 2023

Глобалните икономически перспективи, високите цени на енергията и слабото търсене потискат пазара

Очакваме производството на основни метали в световен мащаб да нарасне с 3,6% през 2023 г., подпомогнато от възстановяването на китайската икономика в началото на тази година и от понижените цени на енергията.

Въпреки това през 2024 г. се очаква производството на основни метали да намалее до около 1%. По-слабото представяне на световната икономика и по-строгите условия за кредитиране ще имат потискащ ефект върху търсенето и цените на металите и стоманата. Производството на стомана се очаква да нарасне с по-малко от 1% през следващата година, тъй като търсенето от страна на китайското строителство и инфраструктура - и двата решаващи фактора за глобалното търсене на стомана и развитието на цените - остава слабо.

Цените на енергията остават високи за историческите нива и очакваме те отново да се повишат към края на тази година, макар и в много по-малка степен, отколкото през миналата зима. Заедно с по-високите разходи за труд и материали това ще се отрази на маржовете на предприятията.

В средносрочен план резултатите на металите и стоманата ще бъдат повлияни от степента, в която Китай ще успее да преориентира икономиката си към растеж, основан на инвестициите, чрез закриване на мощности. Друг фактор е степента, в която тарифите за въглеродни емисии могат да подкрепят "по-екологичното" производство. Акцентът върху намаляването на въглеродните емисии би могъл да подпомогне производството в по-малко рентабилни региони, като например Западна Европа.

Свързани документи

Ограничение на отговорността

Всяка публикация, налична на или от нашите уебсайтове, като например, но не само, уебстраници, доклади, статии, публикации, съвети и полезно съдържание, кратки съобщения за търговия, инфографики, видеоклипове (всяка от тях наричана "Публикация"), се предоставя само с информационна цел и не е предназначена за препоръка или съвет за конкретни сделки, инвестиции или стратегии по какъвто и да е начин за всеки читател. Читателите трябва да вземат свои собствени независими решения, търговски или други, по отношение на предоставената информация. Въпреки че сме направили всичко възможно, за да гарантираме, че информацията, съдържаща се във всяка Публикация, е получена от надеждни източници, Атрадиус не носи отговорност за каквито и да било грешки или пропуски, както и за резултатите, получени от използването на тази информация. Цялата информация в която и да е Публикация се предоставя "такава, каквато е", без гаранция за пълнота, точност, навременност или за резултатите, получени от нейното използване, и без каквато и да е гаранция, изрична или подразбираща се. В никакъв случай Атрадиус, свързаните с него партньорства или корпорации, нито партньорите, агентите или служителите им, не носят отговорност пред Вас или пред когото и да било друг за каквото и да било решение или действие, предприето въз основа на информацията в която и да било Публикация, или за каквато и да било загуба на възможности, загуба на печалба, загуба на продукция, загуба на бизнес или косвени загуби, специални или подобни щети от какъвто и да било вид, дори ако са били уведомени за възможността за такива загуби или щети.