Какво ще предложи AI във фарма?

Анализ на пазара

 • Австрия,
 • Белгия,
 • Китай,
 • Франция,
 • Германия,
 • Индия,
 • Италия,
 • Япония,
 • Мексико,
 • Холандия,
 • Полша,
 • Португалия,
 • Словния,
 • Испания,
 • Швеция,
 • Швейцария,
 • САЩ,
 • Великобрирания
 • Химическа/Фармация

September 2023

Секторните експерти на Атрадиус в областта на фармацията споделят своите прозрения и мнения за AI.

Изкуственият интелект (ИИ), големите масиви от данни и машинното обучение вече се използват широко от предприятията, особено за подобряване на производителността при автоматизирани задачи в производството и за извличане на модели сред големи обеми от данни.
 
Въпреки че първоначално набираше скорост бавно, проучванията показват, че ИИ в световния сектор на здравеопазването също вече се ускорява. През 2022 г. инвестициите в ИИ в сектора са били около 15 млрд. щатски долара, а до 2030 г. се очаква да достигнат повече от 187 млрд. щатски долара.
 
Но дали подобни прогнози за растеж са последователни за различните пазари или региони? Помолихме нашите експерти по фармацевтика от Азиатско-тихоокеанския регион, Европа и Северна и Южна Америка за техния поглед върху използването и възможностите, които предоставят ИИ и Голямата дата в техните региони.
 
Сред мненията, които те споделиха, Джуди Джи, експерт по фармацевтични продукти на Atradius за Азиатско-тихоокеанския регион, отбеляза ръста на новите възможности, които ИИ предоставя в нейния регион. Тя изтъква, че както външните инвеститори, така и новите участници могат да използват ИИ като трамплин на пазар, на който традиционно не са работили досега.
 
Ръстът на ИИ обаче създава и рискове за индустрията. Например, нашият секторен експерт за Европа, Рубен дел Рио Ернандес, пита дали по-малките фармацевтични предприятия са подготвени да се конкурират с големите технологични фирми.
 
Патрик Скардина, експерт в сектора за Северна и Южна Америка, е съгласен с този екзистенциален въпрос. Той предупреждава, че фармацевтичните компании не могат да си позволят да изостанат и предполага, че много от тях ще се стремят да инвестират или да си партнират с технологични фирми, за да оцелеят.
 
В допълнение към конкуренцията и сътрудничеството, експертите от сектора разгледаха и въпроси като регулаторните пречки, свързани с ИИ в индустрията, както и по-нататъшните рискове и възможности, произтичащи от засиленото използване на ИИ във фармацевтичната индустрия.
 

Свързани документи

Ограничение на отговорността

Всяка публикация, налична на или от нашите уебсайтове, като например, но не само, уебстраници, доклади, статии, публикации, съвети и полезно съдържание, кратки съобщения за търговия, инфографики, видеоклипове (всяка от тях наричана "Публикация"), се предоставя само с информационна цел и не е предназначена за препоръка или съвет за конкретни сделки, инвестиции или стратегии по какъвто и да е начин за всеки читател. Читателите трябва да вземат свои собствени независими решения, търговски или други, по отношение на предоставената информация. Въпреки че сме направили всичко възможно, за да гарантираме, че информацията, съдържаща се във всяка Публикация, е получена от надеждни източници, Атрадиус не носи отговорност за каквито и да било грешки или пропуски, както и за резултатите, получени от използването на тази информация. Цялата информация в която и да е Публикация се предоставя "такава, каквато е", без гаранция за пълнота, точност, навременност или за резултатите, получени от нейното използване, и без каквато и да е гаранция, изрична или подразбираща се. В никакъв случай Атрадиус, свързаните с него партньорства или корпорации, нито партньорите, агентите или служителите им, не носят отговорност пред Вас или пред когото и да било друг за каквото и да било решение или действие, предприето въз основа на информацията в която и да било Публикация, или за каквато и да било загуба на възможности, загуба на печалба, загуба на продукция, загуба на бизнес или косвени загуби, специални или подобни щети от какъвто и да било вид, дори ако са били уведомени за възможността за такива загуби или щети.