Годишни финансови отчети

Нашите годишни отчети предоставят пълен преглед на текущото и бъдеща дейност на Atradius N.V. стратегията, пълни годишни финансови отчети, корпоративна отговорност и допълнителна финансова информация.

Последно актуален Годишен и обобщен отчет са налични за преглед и сваляне тук (Сваляне на Adobe Reader). За предходни годишни финансови отчети  моля посетете уебсайта на Група Атрадиус.

Свързано съдържание

Основни факти и цифри

Ние сме водещ световен доставчик на услуги по застраховане на търговски вземания, гаранции и събиране на вземания с присъствие на всички континенти. Ето и кратък преглед на нашия бизнес днес.

Мениджмънт

Нашите Управителен и Надзорен съвет управляват бизнеса ни, ръководейки се от интересите на нашите акционери и от нуждите на нашите клиенти.

Кредитен рейтинг

Рейтинговите агенции AM Best потвърдиха рейтинга ни за финансова стабилност като A (отличен) със стабилна перспектива, а Moody's - като A2 с положителна перспектива.