Хранителната индустрия '23

Анализ на пазара

 • Австралия,
 • Австрия,
 • Белгия,
 • Бразилия,
 • Канада,
 • Китай,
 • Чехия,
 • Дания,
 • Финландия,
 • Франция,
 • Германия,
 • Хонг Конг,
 • Унгария,
 • Индия,
 • Индонезия,
 • Ирландия,
 • Италия,
 • Япония,
 • Малайзия,
 • Мексико,
 • Холандия,
 • Нова Зенландия,
 • Норвегия,
 • Пилипини,
 • Полша,
 • Португалия,
 • Сингапур,
 • Словакия,
 • Южна Корея,
 • Испания,
 • Швеция,
 • Швейцария,
 • Тайван,
 • Тайланад,
 • Турция,
 • Обединени Арабски Емирства,
 • САЩ,
 • Великобрирания,
 • Виетнам
 • Храни

November 2023

Глобалното търсене на хранителни продукти от първа необходимост се свива на фона на свиването на доходите

През тази година, с изключение на Азиатско-тихоокеанския регион, очакваме забавяне на производството на храни и напитки в световен мащаб. Производството ще се увеличи само с 1,4%, а инвестициите в сектора ще нараснат с 4,3%, което е спад спрямо 6,5% през 2022 г.

Съществуват няколко фактора, които поддържат високи цени и карат потребителите да намалят потреблението на несъществени хранителни продукти. На първо място сред тях са предизвикателствата, свързани с доставките, голяма част от които бяха повлияни от войната в Украйна. След като не беше удължена руско-украинската сделка за доставка на зърно, въздействието на войната върху световната хранителна промишленост остава сериозно. На Украйна се падат 4% от световните доставки на пшеница, 13% от царевицата и повече от една трета от световната търговия със слънчогледово олио.

Недостигът на торове също е предизвикателство. Високите цени на природния газ през 2022 г. възпрепятстват производството в Европа, а износът на руски торове рязко намалява поради санкциите. Земеделските стопани и производителите на храни в развиващите се страни са особено засегнати от забавения ефект от скока на цените на торовете през 2022 г.

 

 

Свързани документи

Ограничение на отговорността

Всяка публикация, налична на или от нашите уебсайтове, като например, но не само, уебстраници, доклади, статии, публикации, съвети и полезно съдържание, кратки съобщения за търговия, инфографики, видеоклипове (всяка от тях наричана "Публикация"), се предоставя само с информационна цел и не е предназначена за препоръка или съвет за конкретни сделки, инвестиции или стратегии по какъвто и да е начин за всеки читател. Читателите трябва да вземат свои собствени независими решения, търговски или други, по отношение на предоставената информация. Въпреки че сме направили всичко възможно, за да гарантираме, че информацията, съдържаща се във всяка Публикация, е получена от надеждни източници, Атрадиус не носи отговорност за каквито и да било грешки или пропуски, както и за резултатите, получени от използването на тази информация. Цялата информация в която и да е Публикация се предоставя "такава, каквато е", без гаранция за пълнота, точност, навременност или за резултатите, получени от нейното използване, и без каквато и да е гаранция, изрична или подразбираща се. В никакъв случай Атрадиус, свързаните с него партньорства или корпорации, нито партньорите, агентите или служителите им, не носят отговорност пред Вас или пред когото и да било друг за каквото и да било решение или действие, предприето въз основа на информацията в която и да било Публикация, или за каквато и да било загуба на възможности, загуба на печалба, загуба на продукция, загуба на бизнес или косвени загуби, специални или подобни щети от какъвто и да било вид, дори ако са били уведомени за възможността за такива загуби или щети.