Will AI transform the way we all do business?

Анализ на пазара

 • Белгия,
 • Бразилия,
 • Канада,
 • Китай,
 • Чехия,
 • Дания,
 • Финландия,
 • Франция,
 • Германия,
 • Гърция,
 • Хонг Конг,
 • Унгария,
 • Исландия,
 • Индия,
 • Индонезия,
 • Ирландия,
 • Италия,
 • Япония,
 • Люхенбург,
 • Малайзия,
 • Мексико,
 • Холандия,
 • Нова Зенландия,
 • Норвегия,
 • Пилипини,
 • Полша,
 • Португалия,
 • Сингапур,
 • Словакия,
 • Словния,
 • Южна Африка,
 • Южна Корея,
 • Испания,
 • Швеция,
 • Швейцария,
 • Тайван,
 • Тайланад,
 • Турция,
 • Обединени Арабски Емирства,
 • САЩ,
 • Великобрирания,
 • Виетнам,
 • Аржентина,
 • Австралия,
 • Австрия
 • Електроника/ИТ

February 2024

Our global electronics/ICT sector expert shares his insights and opinion on how AI will impact the industry.

AI is one of the most important drivers of growth within the ICT industry. This is no small thing, as ICT is currently enjoying one of the fastest growth trajectories in the world. The influence of AI on industry growth can be seen in the increased demand for AI in a wide range of applications.

However, its impact also stretches far beyond this, with many businesses and segments experiencing an uptick in sales or demand because of their use of AI. Semiconductor sales, for example, are expected to reach double digit growth by 2025-26.

As the influence of AI is now being felt further beyond the walls of computing labs than ever before, we wanted to look more closely at the areas where AI’s effect might be felt most keenly.

We asked our global electronics/ICT sector expert Kyle Kong for his insights and opinion on the following aspects and issues:

 • How is AI driving rapid growth within the electronics and ICT industries?
 • How is AI enhancing manufacturing processes?
 • What is the role of AI in international trade and geopolitics?
 • What risks and challenges could be posed by the rise of AI?

To get more insight on those topics, please download the report below.

Свързани документи

Ограничение на отговорността

Всяка публикация, налична на или от нашите уебсайтове, като например, но не само, уебстраници, доклади, статии, публикации, съвети и полезно съдържание, кратки съобщения за търговия, инфографики, видеоклипове (всяка от тях наричана "Публикация"), се предоставя само с информационна цел и не е предназначена за препоръка или съвет за конкретни сделки, инвестиции или стратегии по какъвто и да е начин за всеки читател. Читателите трябва да вземат свои собствени независими решения, търговски или други, по отношение на предоставената информация. Въпреки че сме направили всичко възможно, за да гарантираме, че информацията, съдържаща се във всяка Публикация, е получена от надеждни източници, Атрадиус не носи отговорност за каквито и да било грешки или пропуски, както и за резултатите, получени от използването на тази информация. Цялата информация в която и да е Публикация се предоставя "такава, каквато е", без гаранция за пълнота, точност, навременност или за резултатите, получени от нейното използване, и без каквато и да е гаранция, изрична или подразбираща се. В никакъв случай Атрадиус, свързаните с него партньорства или корпорации, нито партньорите, агентите или служителите им, не носят отговорност пред Вас или пред когото и да било друг за каквото и да било решение или действие, предприето въз основа на информацията в която и да било Публикация, или за каквато и да било загуба на възможности, загуба на печалба, загуба на продукция, загуба на бизнес или косвени загуби, специални или подобни щети от какъвто и да било вид, дори ако са били уведомени за възможността за такива загуби или щети.