Тенденции в практиките на B2B плащанията, Европа

Барометър на платежно поведение

 • Австрия,
 • Белгия,
 • Дания,
 • Франция,
 • Германия,
 • Гърция,
 • Ирландия,
 • Италия,
 • Холандия,
 • Испания,
 • Швеция,
 • Швейцария,
 • Великобрирания
 • Селско Стопанство,
 • Автомобилен /Транспорт,
 • Химическа/Фармация,
 • Строителство,
 • Потребителски стоки,
 • Електроника/ИТ,
 • Храни,
 • Машини/Инжинеринг,
 • Метали,
 • Стомана

November 2022

Барометърът на Атрадиус за платежните практики е годишно проучване на платежните практики между бизнеса (B2B) на пазарите в цял свят.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barometer instrument | Atradius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изданието за 2022 г. на Барометъра на платежните практики на Атрадиус за Западна Европа е ценна възможност да се чуе директно от компаниите в местните индустрии за това как техните бизнес операции се справят с разрушителното въздействие на настоящите предизвикателни икономически и търговски обстоятелства.

Разбира се, това проучване е моментна снимка, направена в много нестабилна икономическа среда, и резултатите трябва да се разглеждат с оглед на това. Проучването е проведено в периода от май до средата на юли 2022 г. и отразява точно ситуацията на половин година в трите индустрии.

Обхванатите теми включват:

 • въздействието на закъснелите или неплатените фактури върху анкетираните отрасли;
 • средното време, необходимо за превръщане на просрочените B2B фактури в парични средства;
 • как предприятията управляват рисковете от неплащане, свързани с продажбата на отложено плащане на B2B клиенти;
 • очакваните предизвикателства пред рентабилността през следващите месеци.

Ключови изводи от проучването

Няколко фактора, като рязкото покачване на цените на енергията и сериозната нестабилност, предизвикана от геополитическите вълнения, доведоха до рязко покачване на цените на енергията и глобалната инфлация до нива, невиждани от десетилетия. Това предизвика нарастваща загриженост у предприятията в целия свят, на фона на опасенията, че ще се влоши рискът от неизпълнение на задълженията на B2B клиентите за плащане на фактури. Очаква се това да представлява значителна заплаха за рентабилността и, в най-лошия случай, опасност от пълно изтласкване от бизнеса.

Проучването на Атрадиус Барометър на платежните практики показва, че анкетираните компании от различни отрасли на няколко пазара в Западна Европа са се справили с това притеснение, като значително са подобрили управлението на кредитния риск, произтичащ от търговията на кредит с техните B2B клиенти.

Основни изводи от проучването по отрасли

За повече информация относно общите резултати от проучването на всеки от изследваните пазари в Западна Европа, моля, вижте специалните доклади, които формират изданието на Барометъра на платежните практики на Атрадиус за региона през 2022 г., достъпни за изтегляне от този уебсайт.

Констатациите от проучването, свързани с изследваните индустрии на пазарите в Западна Европа, обхванати от проучването, са налични в изброените по-долу доклади.
Щракнете върху връзката, за да преминете към конкретния доклад, където ще намерите всички изследвани индустрии на пазара:

 • Селскостопански и хранителни продукти: Австрия, Франция, Ирландия, Испания, Швейцария и Обединеното кралство
 • Химикали: Австрия, Германия, Гърция, Италия, Испания и Швейцария
  Строителство: Белгия, Франция, Германия и Нидерландия
 • Строителни материали: Строителни материали: Белгия, Франция, Италия, Испания, Швейцария и Нидерландия
 • Потребителски стоки за дълготрайна употреба: Гърция и Швеция
 • Електроника/ИКТ: Дания, Франция, Гърция, Ирландия и Обединеното кралство
  Машини: Белгия, Дания и Нидерландия
 • Стомана/метали: Гърция, Ирландия, Италия, Швеция, Швейцария и Обединеното кралство
 • Транспорт: Транспорт: Австрия, Дания, Германия и Швейцария